Karolinska sjukhuset säger inte upp någon

Ingen blir uppsagd — men några får byta jobb. Det blir slutresultatet av den nedskärning av personalstyrkan som Karolinska sjukhuset kommer att genomföra.

24 april 2009

De centrala förhandlingarna om Karolinska sjukhusets (KS) varsel är nu slutförda. De ursprungligen 900 som skulle få gå på grund av sjukhusets besparingsprogram har minskats till strax under 600, bland annat genom att man samtidigt skär i kostnader för läkemedel, material, externa röntgenundersökningar och inhyrning av externa specialister.

Ändringar i till exempel schemaläggning – mer helgjobb än tidigare och kortare överlappningstider för rapport – bidrar också till att man lyckas få ner kostnaderna.

Sjukhusledningen hoppas att ingen ska behöva sägas upp. Det beror framför allt på pensionsavgångar och att vikarier har slutat utan att någon har kommit i deras ställe. Något hundratal kommer att få byta jobb inom sjukhuset. Sjuksköterskor och biomedicinska analytiker berörs i mindre grad än undersköterskorna.

Ingen uppsagd

Av Vårdförbundets medlemmar blir ingen uppsagd. Några tiotal medlemmar kommer att tvingas byta arbetsplats, framför allt då gynmottagningen på Karolinska i Solna inte längre ska ha öppet kvällar, nätter och helger samt att endoskopiverksamheten i Liljeholmen läggs ner.

– Vi är fortfarande oroliga för både arbetsmiljön och patientsäkerheten – på den punkten är vi oeniga med arbetsgivaren, säger Marianne Kock, ordförande för sektion Karolinska Huddinge inom Vårdförbundet.

1200 händer färre

Hon påpekar att personalstyrkan trots allt minskar med 600 personer.

– Det är trots allt 1 200 händer färre – händer som gjorde ett fullgott arbete, säger hon.

450 miljoner

Hur det till slut blir med arbetsmiljö och patientsäkerhet återstår att se.

– Först när nedskärningarna är genomförda den 1 januari 2010 går det att se effekterna i verkligheten, påpekar Marianne Kock.

Karolinska sjukhuset budget för 2009 är på 13,2 miljarder kronor. För att inte överskrida den måste sjukhuset skära bort 450 miljoner kronor av sina kostnader på årsbasis.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida