Kirurgklinik hotas av vite

Två års konstanta överbeläggningar får vara nog. Om kirurgkliniken inom NU-sjukvården inte tar itu med den kritiska bemanningssituationen före maj hotar Arbetsmiljöverket med ett vite på 100 000 kronor.

Det var Vårdförbundet och Kommunal som i maj förra året slog larm om missförhållandena på kirurgkliniken. Konstant personalbrist och överbeläggningar var anledningen. Arbetsmiljöverket, som redan hade planerat in inspektioner på sjukhus runt om i landet, genomförde sin inspektion och resultatet blev skarp kritik.

”Sjukhusen försöker komma till rätta med problem i samband med överbeläggningar. Men för lite hänsyn tas till arbetsmiljön. Bemanningen är knapp och alltför ofta tvingas anställda själva hitta lösningar, när vårdplatserna inte räcker till”, sa Håkan Olsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket, i slutet av december.

Kirurgkliniken har nu fram till 30 april på sig att lösa personalbrist och överbeläggningar. Annars hotar Arbetsmiljöverket med ett vite på 100 000 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida