Kraftig bantning på Gotlands iva-avdelning

Kraftig bantning på Gotlands iva-avdelning
Björn Tellström befarar att fler patienter kommer att skickas till fastlandet.

När Visby lasarett ska spara försvinner 8 av cirka 40 tjänster på intensivvårdsavdelningen. Men platsantalet ska vara detsamma. Personalen får inte ekvationen att gå ihop.

– På de fem platser som vi har kommer vi bara att klara av två riktigt sjuka intensivvårdspatienter. Hittills har vi inte behövt transportera någon patient till fastlandet om det inte har varit av rent medicinska skäl. Men det kommer vi säkert att få göra om det här förslaget går igenom, säger Björn Tellström, förtroendevald på intensiven och vice ordförande i Vårdförbundets avdelning på Gotland.

Förslaget, som ursprungligen har tagits fram av ledningen, innebär att sex undersköterskor och två sjuksköterskor försvinner från avdelningen. Senare i eftermiddag ska det samverkas med de fackliga organisationerna.

Ledningsbolagets förslag

Sjukhuset leds sedan fyra år av sjukhusdirektör Jan Carlson, som är inhyrd från konsultföretaget Ledningsbolaget. Vi har utan resultat försökt att nå honom och verksamhetschefen för en kommentar.

Det personalen oroar sig för är inte primärt jobben utan att vården radikalt försämras för invånarna på Gotland.

– För oss som är fackligt förtroendevalda är det stora dilemmat att våra medlemmar är så lojala mot arbetsgivarna så länge patienterna inte drabbas. Det är först när de gör det som medlemmarna säger ifrån.

Timbank försvinner

Hittills har de anställda på intensiven haft en timbank som innebär att de kan ringas in i princip när som helst på dygnet utan att det tas ut som övertid. I gengäld har personalen kunnat stanna hemma när det har varit lugnt på avdelningen.

– Än har arbetsgivaren inte lyckats få ihop ett schema som är acceptabelt att arbeta efter. Timbanksmodellen blir omöjlig att använda, säger Björn Tellström.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida