Krav på bättre arbetsmiljö vid vårdcentraler i Norrköping

Böter hotar landstinget Östergötland om inte arbetsmiljön förbättras på Norrköpings vårdcentraler. Kravet kommer från Arbetsmiljöverket efter Vårdförbundets larm om arbetsplatser i kris.

13 juli 2011

I fredags besökte Arbetsmiljöverket vårdcentralen Cityhälsan norr och hemsjukvården i Norrköping efter Vårdförbundets larm om bristande bemanning och allmän röra.

Före sommaren omorganiserades primärvården i Norrköping efter kraftiga besparingskrav från landstingets politiker, något som inte har gått rätt till, enligt Arbetsmiljöverket. Nu ställs flera krav på landstinget i Östergötland, skriver tidningen Folkbladet.

Gräns för bemanning 

Från och med nu måste landstinget hålla koll på att personalstyrkan inte sjunker under den fastslagna miniminivån. Man ska också ta fram riktlinjer för hur prioriteringar ska göras när det saknas personal. Åtgärderna ska redovisas senast den 15 augusti.

Hot om böter

Om inte landstinget följer kraven och förbättrar arbetsmiljö och bemanning hotar böter.

På längre sikt måste landstinget förbättra arbetet med riskbedömningar vid omorganisationer och involvera skyddsombuden i detta arbete, allt enligt Arbetsmiljöverkets krav.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida