Krav på sticksäkerhet senast 2013

Sverige ligger redan långt framme, men senast i maj 2013 ska ett nytt EU-direktiv om förebyggande av stick- och skärskador vara infört i medlemsländerna. De viktigaste delarna är:

  • att främja en kultur utan skuldbeläggning
  • att inrapportering ska fokusera på systemrelaterade faktorer
  • att onödig användning av vassa föremål ska elimineras. ?

Arbetsgivare ska också göra en riskbedömning på arbetsplatsen. Vid eventuell risk för stick- och skärskador ska arbetsgivaren vara skyldiga att tillhandahålla medicinsk utrustning med integrerad säkerhetsmekanism.

Ansvarig myndighet för att införliva direktivet i svensk lagstiftning är Arbetsmiljö­verket som ska ta fram föreskrifter. Men tillsynsarbetet förändras inte eftersom de huvudsakliga reglerna redan finns i Sverige.

Det har tagit lång tid att få fram de nya, gemensamma reglerna. Men Epsu och Hospeem, som företräder europeiska offentliganställda respektive arbetsgivare, har varit med i processen och förhandlade inför beslutet. Representanter från Vårdförbundet var med och deltog.

Läs mer: http://www.eur-lex.europa.eu/sv Sök: 2010/32/EU?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida