Debatt

Kräver att arbetsgivarna står för arbetskläder

Kräver att arbetsgivarna står för arbetskläder
Anställda inom vården ska inte behöva arbeta i sina egna kläder eller bekosta arbetskläder själva, skriver ordförandena för fyra fackförbund i en debattartikel. Arkivbild: Getty Images.

Arbetsgivare har ingen skyldighet att förse vård- och omsorgspersonal med arbetskläder. Det tycker ordförandena för fyra fackförbund är fel och kräver därför att Arbetsmiljöverket gör arbetsgivarnas valfrihet till ett ansvar.

8 februari 2018

I en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle skriver ordförandena för Läkarförbundet, Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och Kommunal att vård och omsorg i egna kläder ökar risken för smitta. Och riskerna är påtagliga – både för personal och för vård- och omsorgstagare.

I artikeln kopplar de samman risken för smitta och det faktum att personal inom hälso- och sjukvård har högst sjukfrånvaro i Sverige. Poliser och fastighetsskötare ansvarar inte, eller bekostar, sin utrustning – det borde vara lika självklart att tillhandahålla arbetskläder för vårdpersonal, skriver de.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är en av fyra fackordföranden som skrivit debattartikeln om arbetskläder. Foto: Anna Simonsson.

Handlar mer om patientsäkerhet

Ordförandena har tidigare vänt sig till Arbetsmiljöverket med sitt krav och där fått svaret att arbetskläder för vårdpersonal handlar mer om patientsäkerhet än om de anställdas arbetsmiljö och därför är en fråga för Socialstyrelsen. Fel resonerat, anser de, och pekar på att personalens arbetsmiljö och patientsäkerheten hänger ihop.

Arbetsgivare har ansvar för skyddskläder. Det är inte tillräckligt, enligt ordförandena. Det går inte att känna till smittorisken inför möten med patienter och patienter har heller inte någon skyldighet att berätta om eventuella smittsamma sjukdomar.

Mer vård hemma

Ordförandena lyfter också fram utvecklingen av nära vård och att allt mer av framtidens vård kommer att ges i hemmiljö, vilket göra risken för smitta ännu mer påtaglig. Nu vänder man sig återigen till Arbetsmiljöverket med kravet att arbetskläder, enligt arbetsmiljölagen, ska vara arbetsgivarens ansvar.

”Det är en nödvändig utgift för personalens arbetsmiljö, för att minska smittorisken och öka säkerheten inom den svenska vården och omsorgen”, skriver de.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida