Kräver bättre arbetsmiljö på Norrlands universitetssjukhus

Det gjordes ingen risk- och konsekvensanalys av hur beslutade förändringar på Medicinskt centrum på Norrlands universitetssjukhus kommer att påverka arbetsmiljön. Det hävdar Vårdförbundet som kräver av ledningen att flera åtgärder vidtas för att få till en dräglig arbetsmiljö.

Antalet vårdplatser ska minska med elva på Medicinskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus. Samtidigt ska förändringar genomföras på Medicinmottagningarna.

Nu kräver Vårdförbundets huvudskyddsombud att flera åtgärder genomförs för att arbetsmiljön ska bli dräglig efter förändringarna. Till exempel:

  • En utförlig handlingsplan för att förebygga och vid behov åtgärda ökat arbetstempo, ökad arbetsbelastning, ökad stress och fysiska belastningsskador.
  • En genomgång av varje berörd individs förutsättningar och hur de påverkas av verksamhetsförändringarna.
  • En utförlig handlingsplan över hur arbetsgivaren ska förebygga och vid behov åtgärda psykisk ohälsa och psykosocial ohälsa.
  • En redovisning av förra årets övertid, mertid, flextid och sjukfrånvaro för att kunna jämföra siffrorna före och efter om det beslut som fattats genomförs.
  • En tydlig risk- och konsekvensanalys över chefsstrukturen vid förändringar av mottagningsverksamheten.

Har inte huvudskyddsombudet fått tillfredsställande svar före den 15 februari vänder hon sig till Arbetsmiljöverket.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida