Arbetstider

Kortare arbetstid för alla som arbetar rotation

Kortare arbetstid för alla som arbetar rotation
En normal natts arbete (10 timmar) kommer att generera fyra timmars ledighet, jämfört med tidigare två timmar.

Region Kronoberg satsar på vila och återhämtning och ger alla medarbetare som varvar dag- och nattarbete en kompensation på fyra timmars ledighet för tio timmars nattarbete.

6 oktober 2016

Satsningen motsvarar de krav som Vårdförbundets lokala avdelningar tidigare framställt till alla kommuner, landsting och regioner.

– Jag är jättestolt över att vi nu äntligen kan visa flera steg för att bli bättre arbetsgivare, Jag är övertygad om att dessa satsningar kommer att leda till bättre arbetsmiljö och patientsäkerhet och därmed till en bättre ekonomi, säger Anna Fransson (S), regionstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Hoppas fler ska orka heltid

Liknande arbetstidsförkortningar har införts på enstaka avdelningar på andra håll i landet, men satsningen innebär att Region Kronoberg blir bland de första i landet med att minska arbetstidsmåttet för alla medarbetare som arbetar rotation. De nya villkoren kommer att införas successivt med start den 1 november.

Politikernas förhoppning är att ökad möjlighet till återhämtning ska leda till att fler kvinnor inom vård och omsorg ska orka arbeta heltid. Satsningen är en del i ett åtgärdspaket för att möta bemanningskrisen inom hälso- och sjukvården.

Specialistutbildning med full lön

För att locka fler sjuksköterskor införs dessutom utbildningstjänster med full lön. Från och med 2017 ska 45 sjuksköterskor per år få gå specialistutbildning med full grundlön.

Dessutom kommer Linnéuniversitet att utöka sina utbildningsplatser på sjuksköterskeprogrammet. Alla nyexaminerade sjuksköterskor som blir fast anställda ska också erbjudas ett tvåårigt kliniskt utvecklingsprogram som en del i yrkesintroduktionen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida