Kultur minskar stress

Människor tenderar att blir mindre stressade i sitt arbete om de får kulturupplevelser på jobbet. Det visar en förstudie till Landstinget Västernorrlands Krokusprojekt.

4 januari 2008

När människor blir stressade stiger fibrinogenhalten i blodet. De som blev upptända av kulturupplevelserna har haft en bättre utveckling av fibrionogenet, säger professor Töres Theorell, på ipm, Institutet för psykosocial medicin. Han drar slutsatsen att kultur använd på rätt sätt är hälsobefrämjande.

Förstudien, som inte är vetenskapligt säkerställd, pågick under hösten 2006 i Sundsvall.Skandia, Bolagsverket, sca Ortviken och Ikea deltog. Hos dem fick 40 anställda, tio på varje arbetsplats, en gång i veckan under en tolvveckorspe­riod ta del av kulturupplevelser på betald arbetstid. Det handlade om konst, film, dans, musik och teater.

Deltagarnas hälsa kontrollerades genom blodprover och mätning av blodtryck före och efter perioden med kulturaktiviteter. Provtagningen utfördes av Annika Stigsdotter, sjuksköterska på Feelgood i Sundsvall.
– Jag tog tio olika prover, bland annat fibrinogenhalt, snabbsänka crp, leverprov, kortisol och könshormonerna östradiol och testosteron, berättar hon.
Deltagarna fick även kommentera föreställningarna och svara på enkäter om hur de kände sig före och efter varje föreställning. De starkaste omedelbara effekterna av kulturaktiviteterna observerades när det gällde avspändhet och pigghet. De individer som blev mest uppiggade av kultur hade en statistiskt säkerställd, mind-re uppgång av fibrinogen i blodet än de andra deltagarna. Koncentrationen av fibrinogen brukar öka på hösten för alla, men hos dessa individer var ökningen mindre.
Nackdelen var att eftersom deltagarna hade plockats från olika avdelningar hade de ingen att dela kulturupplevelsen med när de kom tillbaka till arbetet. De kände då att arbetskamrater som inte hade fått delta blev avundsjuka.
– I huvudstudien blir det jätteviktigt att deltagarna kan prata med varandra om kulturupplevelsen, säger Töres Theorell.
Deltagarna bör då också arbeta på samma avdelningar. Då kommer även kulturupplevelsernas inverkan på produktiviteten att kunna mätas.

Under 2008 är planerna att Landstinget Västernorrland, tillsammans med sina samarbetspartner i Norge och Jämtland, ska söka eu-pengar för att kunna genomföra bland annat den tvååriga huvudstudien i Krokusprojektet.
En förhoppning är att kultur ska jämställas med friskvård och bli avdragsgill för företagen.

LÄS MER: www.lvn.se/krokus

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida