Kvinnor över 55 gillar jobbet

29 augusti 2008

En undersökning av hur nöjda vi är med våra arbeten visar att landstingsanställda är mer nöjda i år än förra året. Faktiskt mer nöjda än anställda inom den privata sektorn. Dock är sjuksköterskor mer missnöjda än vårdbiträden, undersköterskor och läkare. Kvinnor över 55 år är mest tillfreds med sina arbeten.

Undersökningen bygger på intervjuer med 5 000 anställda och görs årligen av Svenskt kvalitetsindex, SKI.

Läs mer om Medarbetare 2008www.kvalitets-index.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida