Läkargården anmäls till Arbetsmiljöverket

Vårdförbundet har i dag anmält Läkargårdens läkarpraktik i Ängelholm till Arbetsmiljöverket. Den begäran om arbetsmiljöåtgärder som förbundet lämnade till arbetsgivaren har vd:n inte besvarat. Någon lön har personalen ännu inte sett röken av.

På Läkargården arbetar ett tiotal anställda, varav tre är medlemmar i Vårdförbundet. Som Vårdfokus tidigare berättat har de inte fått någon lön de senaste två månaderna, kronofogden har hämtat en stor del av möblerna och Vårdförbundet har begärt av arbetsgivaren att komma med en plan över hur arbetsmiljön ska säkras.

Ett stort problem är att företagets vd, Martin Wikström, inte går att nå annat via mejl. Personalen har inget telefonnummer till honom men vet att han ska befinna sig någonstans i Holland.

Inget svar

Vårdförbundet har fått läskvitto på sitt mejl om begäran om arbetsmiljöåtgärder, men inte fått något svar.

Nu vänder sig därför förbundet till Arbetsmiljöverket, med förhoppning om att den vägen kunna reda ut den kaotiska situationen.

– Vi har begärt att arbetsgivaren antingen lägger ner verksamheten eller tar fram en handlingsplan för att säkra arbetsmiljön, säger Stefan Bergman, regionalt skyddsombud på Vårdförbundet i Skåne.

Hotade med polisanmälan

Strax efter att Vårdförbundet kontaktade Martin Wikström i början av maj hörde han faktiskt av sig. Men inte för att svara på frågor vad som kan göras åt den kaotiska arbetsmiljön utan för att hota med polisanmälan. Från en telefon med dolt nummer ringde han till såväl Stefan Bergman som ordföranden i Skåne, Mats Runsten.

– Han hotade med att anmäla oss för förtal, eller de anställda. Men så vitt jag vet har han ännu inte lämnat in någon anmälan, säger Mats Runsten

Uppenbarligen är medarbetarna på Läkargården oroliga för en stämning. Det är, enligt en av dem som Vårdfokus pratade med i förra veckan, en av orsakerna till att de fortsätter att arbeta trots att de inte får någon lön.

Olika besked

Men en av sjuksköterskorna säger i dag till Vårdfokus att det också beror på att de har fått olika besked av de fackförbund som finns representerade på arbetsplatsen. De är oroliga för att de helt enkelt inte har lagligt stöd att stanna hemma.

Men det har de. Enligt Vårdförbundets ombudsman Monica Mejborn är lagen om anställningsskydd glasklar på den punkten. Så här står det i fjärde paragrafens tredje stycke: En arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren.

Vårdförbundet utreder nu hur förbundet ska agera för att eventuellt kunna begära företaget i konkurs. Om det vid en konkurs skulle visa sig att det inte finns några pengar i företaget träder den statliga lönegarantin in, vilket innebär att de anställda får ut sina löner retroaktivt tre månader bakåt i tiden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida