arbetsmiljö

Läkarlarm: Snålt med resurser till primärvården

För att kunna behålla personal måste arbetsbördan minska, säger primärvårdsläkarna i Skåne. 573 läkare har skrivit under ett öppet brev till politikerna i regionen.

26 april 2017

Bland läkarna på offentliga vårdcentraler i Malmö och Lund har antalet sjukdagar ökat från 15 till 27 det senaste året. Sjukskrivningarna är ett tydligt tecken på hur pressad arbetssituationen är, anser läkarna.

– Från att man kommer till jobbet till dess man går är det 190, säger Fredrik Modig, en av läkarna bakom uppropet, till Läkartidningen.

Läkarna menar att det behövs en omfördelning av resurserna i Region Skåne, så att primärvården får mer pengar. Men de vill också se en omorganisation och satsning på ST-tjänster eftersom det saknas många specialister.

Politikerna som fått brevet säger att de är öppna för att se över både resurser och organisation. Anders Åkesson (MP) säger till Landskrona-Posten att det behövs mer pengar till primärvården i nästa års budget.

Den högst ansvariga politikern för vården, Anna-Lena Hogerud (S), säger till tidningen att man har haft som mål att inte göra stora organisationsförändringar, men att hon är öppen för att träffa läkarna och diskutera frågan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida