Långa arbetspass ökar dödligheten bland patienterna

På amerikanska sjukhus där sjuksköterskor arbetar långa arbetspass på upp till 12 timmar och inte får tillräckligt med vila mellan arbetspassen är dödligheten bland patienterna större än på andra amerikanska sjukhus.

20 januari 2011

Det visar en studie som nyligen presenterats i tidskriften Nursing Research.

I studien ingick 633 sjuksköterskor som under 2004 arbetade på 71 sjukhus i North Carolina och Illinois. Det som påverkade dödligheten bland patienterna mest var om sjuksköterskorna inte fick tillräckligt med ledig tid mellan arbetspassen. Men även långa arbetspass och om sjuksköterskorna arbetade trots att de själva var sjuka ökade dödligheten.

Fler studier behövs

Studien är den första i sitt slag och dessutom är analysen gjord på ett vetenskapligt material som ursprungligen samlats in för att studera andra frågor, vilket innebär att det behövs fler studier för att bekräfta resultaten.

Men tidigare amerikanska undersökningar har visat på liknande samband. Exempelvis att dödligheten ökar med låg sjuksköterskebemanning och att sjuksköterskor som arbetar långa arbetspass i större utsträckning än andra riskerar att skada sig själva eller drabbas av enorm  fatigue (enorm trötthet).

Långa pass populära

Författarna till artikeln rekommenderar arbetsgivarna att erbjuda alternativ till 12-timmarspass, som är vanligt i USA, samtidigt som de är väl medvetna om att rekommendationen nog inte kommer att göra någon större skillnad. 12-timmars pass är mycket populära bland sjukhuspersonalen och på sjukhus som försöker införa kortare arbetspass är erfarenheten att sjuksköterskorna säger upp sig och börjar någon annanstans.

I våras genomfördes en stor europeisk studie om sambandet mellan sjuksköterskors arbetsmiljö och skador i vården. Den svenska delen leds av professorn Carol Tishelman  vid Medical management center på Karolinska institutet. Än så länge har bara preliminära resultat presenterats.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida