Ledningen i Skåne vill lösa krisen med att slå samman akutkliniker

En medicinsk husjour, en extra sjuksköterska och en vårdplatskoordinator under nattetid hoppas ledningen på Skånes universitetssjukhus ska lösa den kaosartade arbetssituationen på akuten i Lund. Dessutom föreslås en sammanslagning av akutklinikerna i Lund och Malmö. Fackförbunden är skeptiska, men har lovat att avvakta med en anmälan till Arbetsmiljöverket.

4 april 2012

Akutklinikens 16 driftansvariga sjuksköterskor har hotat med att frånsäga sig sitt ansvar om inte arbetsgivaren gör något åt arbetssituationen. De åtgärder som presenterades i går fick dem att åtminstone tillfälligt avvakta med att förverkliga sitt hot. Om några veckor ska sjuksköterskorna presentera egna förslag till åtgärder för arbetsgivaren.

– Gör de driftansvariga sjuksköterskorna verklighet av sitt hot blir det fullständig kaos. De leder och organiserar arbetet på akuten. De är navet i verksamheten, säger Saerun Jonsdottir,  huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Skånes universitetssjukhus i Lund..

Som Vårdfokus har berättat tidigare har fackförbunden på sjukhuset, däribland Vårdförbundet, Läkarförbundet och Kommunal, gått samman i kampen för en bättre arbetsmiljö på akuten i Lund. Skyddsombuden har slagit larm om att både personalens och patienternas hälsa hotas om inte något görs åt underbemanningen och de ständiga överbeläggningarna.

I går möttes representanter från arbetsgivaren och fackförbunden. Arbetsgivaren presenterade en åtgärdsplan som bland annat innehöll en extra medicinsk husjour, en extra sjuksköterska och en vårdplatskoordinator på natten. Dessutom vill ledningen för Skånes universitetssjukhus slå samman akutklinikerna i Lund och Malmö.

Fusion innebär problem

– Vi har tagit strid mot ett sådant förslag tidigare. Det är svårt att fusionera två så stora kliniker och det behövs ekonomiska satsningar om en sådan omorganisation ska fungera. Men här talas bara om att vi ska spara pengar. Vi tror också att det finns en risk för att specialistutbildad personal måste ambulera mellan de två sjukhusen, säger Saerun Jonsdottir.

Arbetsgivaren räknar med administrativa samordningsvinster. Personalen å sin sida har svårt att förstå att de skulle vara för många – när ett av problemen är att de inte hinner med sina arbetsuppgifter.

Avvaktar med Arbetsmiljöverket

De tre fackförbunden är skeptiska till arbetsgivarens åtgärdsplan, men har lovat att avvakta med en anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Vi får ge det tid, men om arbetsmiljön inte blir bättre går vi vidare med vår anmälan, säger Saerun Jonsdottir.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida