Lyckades fördubbla medlemsantalet inom ambulansen

Lyckades fördubbla medlemsantalet inom ambulansen
För mig är det viktigt att förankra besluten hos mina arbetskamrater, säger Tobias Lundin

På bara knappt två år har medlemsantalet inom ambulansverksamheten i Dalsland mer än fördubblats. Nu finns det inte så många kvar att rekrytera — 31 av 33 sjuksköterskor är med.

7 december 2010

Det gäller att leverera!

Ungefär så sammanfattar Tobias Lundin bakgrunden till att han och Tina Kall, båda förtroendevalda på ambulansföretaget Falck i Dalsland, har lyckats värva nästan alla sjuksköterskor på företaget som medlemmar i Vårdförbundet. Tidigare var mindre än hälften med.

Båda arbetade tidigare åt varsin liten privat arbetsgivare på olika orter i Dalsland. Men för fem år sedan lades hela Dalslands ambulansverksamhet ut på upphandling, och ett nytt företag tog över, Ulfab.

Då var Tobias Lundin fackligt förtroendevald för Vårdförbundet, Tina Kall intresserad medlem men utan förtroendeuppdrag.

13 slutade

Sett från de anställdas sida var Ulfabs övertagande ingen succé. På tre månader slutade 13 ambulanssjuksköterskor, bland dem Tina Kall och Tobias Lundin. Han kände sig överkörd av arbetsgivaren och saknade också som förtroendevald stödet från sina arbetskamrater. Han tog jobb på akuten i Arvika.

Tina Kall började på primärvården i Åmål. Där blev hon fackligt förtroendevald när hennes företrädare gick i pension. Redan där lyckades hon få upp personaltätheten. När hon började var de sex sjuksköterskor på åtta läkare. När hon slutade var de nästan fyra sjuksköterskor till.

Återvände

Men när Falck hade köpt upp Ulfab och en ny chef var på plats kände Tina Kall att hon ville tillbaka till ambulansen. Också Tobias Lundin kom tillbaka dit. Nu är de arbetskamrater på stationen i Bengtsfors – Falck har fyra stationer i landskapet. Båda är också förtroendevalda för Vårdförbundet.

När de kom tillbaka till Falck hade Vårdförbundet mellan tio och tolv medlemmar. Nu är de 31 – av 33 möjliga.

– Vi har förhandlat tillbaka OB-ersättningen som försvann när Ulfab tog över. Den löstes in för 150 kronors påslag på månadslönen. För mig ger den en tusenlapp i månaden, berättar Tina Kall.

Föreläggande från Arbetsmiljöverket

De båda har också tagit itu med arbetsmiljön. En 6:6a-anmälan om den dåliga miljön på en av stationerna har resulterat i ett föreläggande från Arbetsmiljöverket mot Region Västra Götaland att komma in med tidsplan för åtgärder. Timbanken för kompetensutveckling har inte utnyttjats på flera år – nu arbetar de aktivt för att den ska användas igen.

– Vi börjar varje år med 39 timmar minus i vår tidbank. De ska användas för kompetensutveckling. Nu har de i stället räknats av mot komptid och outtagen semester – det är inget bra sätt att använda tiden på, säger Tina Kall.

Delat uppdrag

De båda har delat upp uppdraget mellan sig så att Tobias Lundin sitter i ledningsgruppen och Tina Kall i skyddskommittén.

– Är det något viktigt ärende uppe ser jag till att beslutet blir bordlagt tills vi har kunnat prata om det i gruppen. Arbetsgivaren hade kanske önskat att det skulle gå snabbare, men för mig är det viktigt att förankra besluten hos mina arbetskamrater, säger Tobias Lundin.

Han har nu gått alla fackliga utbildningar som behövs för uppdraget.

– Det är jätteviktigt att ha den kunskapen, annars står man sig gärna slätt mot arbetsgivaren. För de kan! säger Tobias Lundin.

Bra uppbackning

Han nämner också den goda uppbackningen från Vårdförbundets avdelning, både ombudsmannen Jan Landén och styrelsemedlemmen Anne Karin Höglund är viktiga samarbetspartner.

Så nu gäller det bara att värva de två som ännu inte är medlemmar. Tobias Lundin har gott hopp.

– Det gäller bara att se till att medlemmarna känner att vi kan leverera, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida