Många anställda på Sahlgrenska utsatta för hot och våld

En medarbetarundersökning visar att 2 000 av de anställda på Sahlgrenska universitetssjukhuses mottagningar och kliniker i Göteborg kände sig hotade av patienter och anhöriga under förra året.

Det betyder att mer än var tionde anställd har känt sig hotad.

Dessutom utsattes 1 000 anställda för våld och lika många kände sig trakasserade och utsatta för kränkande behandling av arbetskamrater.

Bara fyra av tio tyckte sig kunna påverka sin arbetssituation, skriver Göteborgs-Posten.

Ändå ansåg en majoritet av de anställa att de trivs med sitt arbete och känner motivation.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida