Många nöjda sjuksköterskor i äldrevården

Sjuksköterskor i den kommunala äldrevården är i regel nöjda med sitt arbete och tycker att de har en tydlig roll i organisationen. Det visar en enkät som Vårdförbundet nyligen har låtit genomföra bland sina medlemmar.

? Det känns hoppfullt, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Undersökningen har genomförts i form av en elektronisk enkät som skickats ut till 600 medlemmar inom den kommunala äldrevården. Cirka 60 procent svarade, vilket enligt Anna-Karin Eklund brukar vara tillräckligt vid den här typen av undersökningar.

Resultatet visar att drygt 60 procent är nöjda eller mycket nöjda med sin arbetssituation.

? En förklaring kan vara att många inom äldrevården upplever sin roll som tydlig och att de har en tydlig roll i organisationen. Deras kunskap är behövd och efterfrågad, säger Anna-Karin Eklund.

Fler resultat

Undersökningen visar också att:

  • Drygt 60 procent upplever att deras kunskaper och erfarenheter tas tillvara i arbetet.
  • 60 procent tycker att den utbildning de har motsvarar arbetets innehåll.
  • Nära 75 procent känner sig säkra på sitt ansvar vid delegeringar.
  • Drygt 60 procent beskriver vården av de gamla som bra eller mycket bra.
  • 70 procent bedömer att patientsäkerheten är bra eller mycket bra.

I medierna brukar en annan bild framträda: ständig brist på personal, ständigt hög arbetsbelastning och allt för många delegationer.

? Ofta är det de som känner sig frustrerade och som upplever att de inte har möjlighet att påverka sin situation som syns och hörs mest. Tyvärr hör de som kan berätta om någonting positivt sällan av sig, säger Anna-Karin Eklund.

Brister finns också

Samtidigt poängterar hon att undersökningen visar på brister inom äldrevården och att det därför finns mycket kvar att göra.

? Det är viktigt att sjuksköterskorna fortsätter att arbeta med kvalitetsindikatorer och kvalitetsregister där fokus ligger på de äldre och deras behov. Det arbetet befinner sig fortfarande i sin linda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida