Medlemmarna uppmanas ta ut sina raster

Från och med måndag och en vecka framåt uppmanas Vårdförbundets drygt 14 000 yrkesverksamma medlemmar i Stockholm att ta ut sin lagstadgade rast.


Ta rast, uppmanar Vårdförbundet.

– Många av våra medlemmar tar sällan ordenliga raster, tyvärr. Ofta beroende på att bemanningen är så tajt. Istället för att utnyttja lunchen till fullo kastar många i sig maten för att hinna med. Det är varken bra för patientsäkerheten eller medlemmarnas egen hälsa, säger Ulla Althin, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Stockholm.

Kampanjen riktar sig också indirekt mot arbetsgivaren.

– Vi vill göra dem uppmärksamma på hur dåligt bemannat det är på många ställen. Personalen räcker helt enkelt inte till för att alla ska kunna hinna ta ut sin lagstagade rast. Om alla tar ut sina raster kommer arbetsgivaren att märka detta, säger Ulla Althin.

På sin hemsida radar avdelningen upp några vetenskapligt bevisade argument för hur viktigt det är att ta rast:

  • Otillräckliga pauser/raster leder till trötthet och ökar förmodligen risken för fel och misstag.
  • Trötthet försämrar prestationsförmågan; man blir långsammare/mindre uppmärksam, koordination och motorik försämras, minne försämras, beslutsförmåga nedsätts, riskbenägenheten ökar.
  • Trötthet är troligen den vanligaste orsaken till felhandlingar.

Till hösten kommer avdelningen att återkomma med sin kampanj.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida