Arbetstid och ersättning

Mer betalt för obekväma arbetstider i Halland

Mer betalt för obekväma arbetstider i Halland
Camilla Tellström är nöjd med förslaget från politikerna.

Den borgerliga majoriteten i Halland föreslår kraftigt höjda ob-tillägg vid nattarbete och höjd ersättning vid storhelger. Det ska få fler av Vårdförbundets medlemsgrupper och undersköterskor att stanna och samtidigt underlätta rekryteringen till akutsjukvården.

4 december 2017

 De som arbetar ständigt natt får sin arbetstid sänkt till 32 timmar i veckan.

– I det stora hela är vi nöjda med de åtgärder som föreslås. Som fackliga företrädare är vi ju aldrig helt nöjda, men det här är en bra bit på vägen för att få en drägligare arbetsmiljö för våra medlemsgrupper, säger Camilla Tellström som är ordförande i Vårdförbundets lokalavdelning i Halland.

Stort påverkansarbete

Hon berättar att Vårdförbundet under en längre tid har försökt att påverka såväl politiker som tjänstemän inom Region Halland i syfte att förbättra arbetsvillkoren för de anställda. Tidigt i höstas anordnade förbundet bland annat workshops för dem som jobbar i verksamheterna, tillsammans med bland andra förtroendevalda, chefer och  icke medlemmar. Men även tjänstemän från regionen deltog för att sedan föra vidare till politikerna de önskemål och kreativa idéer som dryftades på mötena.

Uppenbarligen har Vårdförbundets intensiva påverkansarbete gett resultat. På en presskonferens i dag meddelade den borgerliga majoriteten att:

  • Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som jobbar heltid på natten varje månad ska få en ob-ersättning på 12 400 kronor, vilket är en fördubbling jämfört med i dag.
  • Vårdförbundets medlemsgrupper som jobbar heltid på natten ska få veckoarbetstiden sänkt till 32 timmar. Det är 2 timmar och 20 minuter kortare arbetstid än vad som anges i det centrala nattavtalet mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Gäller från nästa år

De högre ersättningarna kommer att gälla från 1 januari 2018, Förändringarna i veckoarbetstiderna ska införas successivt under första kvartalet nästa år.

För snart fyra år sedan införde intensivvårdsavdelningen i Halmstad en provmodell som kallas Hälsosamma arbetstider. Personalen fick vara med och påverka sina scheman och även önska hur mycket natt de ville jobba. Ju mer natt de arbetade desto kortare blev deras arbetstid.

– Det första året märktes inte så stora förändringar men under det andra och tredje året på iva försvann bemanningskostnaderna för inhyrd personal helt. Övertidsuttaget minskade och personalen mår i dag bra, säger Camilla Tellström.

Vill permanenta iva-modellen

Den politiska majoriteten vill nu permanenta iva-modellen och dessutom införa samma modell på sjukhuset i Varberg.

Även om Camilla Tellström är nöjd anser hon att en hel del återstår för att även få till en bättre arbetsmiljö på andra enheter inom vården. I första hand vill hon prioritera akutmottagningarna i Halmstad och Varberg, operation, anestesin, förlossningsvården och psykiatrin.

Den 6:e december tas det slutliga beslutet i regionstyrelsen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida