Minskade resurser i vården gör att våld mot personalen ökar

Minskade resurser i vården gör att våld mot personalen ökar
Patienter som utsätter personal för hot och våld behöver vård, men politikerna föredrar att tillsätta fler poliser i stället för att satsa resurserna på vården. Arkivbild: Mostphotos

Nedskärningarna i vården leder till att hot och våld mot personalen ökar. De som utsätts tror att mer resurser i form av tid och personal skulle minska våldet. Men politikerna vill visa handlingskraft genom att tillsätta fler poliser.

17 april 2012

En avhandling från kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet visar att arbetsrelaterat hot och våld har ökat sedan 1980-talets början. Störst är ökningen bland de kvinnodominerade jobben inom vård, skola och omsorg.

– Fler händelser har blivit synliga och det är tydligt att det ökade våldet är kopplat till försämrade arbetsvillkor. Där man har skurit mest ser man också en klar ökning av hot och våld, säger doktoranden Sofia Wikman.

Tillsätter fler poliser

Hennes studier visar också att det har blivit vanligare att betrakta våld som ett problem som ska lösas av polis och rättsväsende. Politikerna vill visa handlingskraft och gör det genom att tillsätta fler poliser. Trots att det är vård och omsorg de våldsbenägna patienterna egentligen behöver.

Anställda som själva har blivit utsatta tror att mer personal och därmed mer tid motverkar det ökande våldet. De frågar inte efter fler poliser.

Forskaren Sofia Wikman påpekar att kostnaden för larmbågar och vakter kan vara lika höga som satsningar på en bättre arbetsmiljö.

Avhandlingen – Våld i arbetslivet: Utveckling, uppmärksamhet och åtgärder
 – läggs fram vid Stockholms universitet den 20 april.

?

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida