Mörkade problem ger skev bild

Mörkade problem ger skev bild
Jonas Söderström är informationsarkitekt, författare och vill utplåna onödig byråkrati och oanvändbara it-system.

”Varför kan vi i vården inte få ?it-system som funkar?” Frågan hörs ofta. ?Men bilden av hur andra har det stämmer inte.

Erik vred sig till bildskärmen till vänster. Bland alla data från apparaturen letade han fram de relevanta koderna och läste av siffrorna för varje rad. Han memorerade dem genom att upprepa för sig själv: ”hundratvå — trehundratjugoen, hundratre — fyrahundrafyrtio, hundrafyra — tjugofem”.

?Sedan flyttade han uppmärksamheten till systemet på skärmen till höger. Han började skriva in siffrorna. ”Hundratvå” hade, i det här systemet, en helt annan beteckning. Det gällde förstås att minnas siffrorna rätt och skriva dem på korrekt rad.?

Det här är en verklighet som många i vården förmodligen känner igen sig i. Data måste skrivas in flera gånger, för hand, i olika system. Självklart finns en risk för misstag. Och det tar onödig tid.

??Men Erik var inte sjuksköterska eller läkare, utan jobbade i en av Sverige största exportindustrier. Ett företag med en omsättning på flera miljarder kronor. ?

Ändå brottades han, och hans kolleger, med mängder av olika system. ”Vet du vad det största problemet med nyanställningar här är?” sa en annan i organisationen. ”Det är inte att rekrytera rätt personer, det är lätt. Det är att se till att de får rätt behörigheter i alla system de ska använda. Det tar åtskilliga veckor innan det blir rätt.” ?

De kämpade alla med att arbetet bedrevs på ett annat sätt än vad de digitala systemen förutsatte. ??

Vi hör ofta talas om problemen med dåligt fungerande it inom vården. Det kan verka som om vården är särskilt drabbad av eländiga olyckor till it-system. Men till stor del är det en synvilla. ?

Visst har vården stora och specifika problem. Men den bittra sanningen är nog att det är lika illa på många håll inom näringslivet. Skillnaden är att vården är mycket mer tillgänglig, öppen och offentlig. Företagen är duktiga på att lägga locket på.

?När fackförbunden Vision (offentlig sektor) och Unionen (privat sektor) i skilda undersökningar låtit sina medlemmar uppskatta hur mycket tid som dåligt fungerande digitala system slösar bort har det genomsnittliga resultatet blivit exakt detsamma, cirka en halvtimme per dag. I båda fallen är det sannolikt en underskattning.?

Enda sättet är väl att ge sig upp på barrikaderna: Bröder och systrar i alla branscher och näringar — förena er mot teknik som stjälper ?i stället för hjälper!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida