Nattarbetande sjuksköterskors bröstcancer klassad som arbetsskada

Sju danska sjuksköterskor har hittills fått sin bröstcancer klassad som arbetsskada och får ersättning. Många fler väntar på att få sin sak avgjord.

Förra året godkändes mångårigt nattarbete som orsak till bröstcancer i Danmark. Av de totalt 75 fall som prövades gick 38 igenom. De flesta av dem rörde anställda i vårdsektorn, och fem av dem gällde sjuksköterskor.

Ersättningar på mellan 50 000 och 100 000 kronor kommer att betalas ut, mer om sjukdomen har satt ner arbetsförmågan. Dansk Sygeplejeråd hjälper de medlemmar som har drabbats att få den ersättning de har rätt till.

Hittills har 42 sjuksköterskor vänt sig till sitt fackförbund efter att ha drabbats av bröstcancer för att få sin sak prövad. Tretton av dem har fått avslag. De hade inte haft nattarbete minst en natt per vecka i 20 år som är den gräns som satts upp i väntan på en klargörande rapport från det internationella cancerinstitutet IARC som väntas nästa år. 

Den danska sjuksköterskeorganisationen Dansk Sygeplejeråd, har arbetat aktivt med frågan sedan 2007. Både genom aktioner för att snabba på processen att få bröstcancer klassad som arbetsskada vid långvarigt nattarbete, och genom att pressa arbetsgivarna att organisera om arbetet så att nattarbetet minimeras, hälsa och säkerhet främjas på arbetet, och ”power napping” införs på alla nattskift.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida