Nattarbetare i Blekingelandstinget får mer tid för återhämtning

Nattarbetare i Blekingelandstinget får mer tid för återhämtning
Det är ett steg i rätt riktning, tycker Blekingeavdelningens nya ordförande, Gunilla Månsson.

Landstinget i Blekinge har gått med på att höja nattkvoten för sjukvårdspersonal som arbetar kombinerad dag- och nattjänstgöring. För Vårdförbundets medlemmar innebär det mer återhämtningstid mellan arbetspassen.

22 mars 2012

Flera års arbete för att få arbetsgivaren att gå med på mer återhämtningstid för medlemmar som arbetar kombinerad dag- och nattjänstgöring har gett resultat. Det är Vårdförbundets avdelning i Blekinge som har tecknat ett avtal med landstinget om höjd nattkvot.

– I många år har vi diskuterat frågan om hälsosamma arbetstider med arbetsgivaren. Forskningen visar tydligt att det är ohälsosamt att arbeta natt och för oss är det ett steg i rätt riktning att medlemmarna nu får mer tid för återhämtning, säger Gunilla Månsson, ordförande för avdelningen i Blekinge.

Det nya avtalet innebär att nattkvoten höjs från 1,3 till 1,55 procent. För att den ska tillämpas krävs att minst en tredjedel av arbetstiden består av dag- och kvällstjänstgöring.

– Vad det innebär i tid beror på hur många nätter man arbetar. Det viktiga är att nattarbetet kompenseras så att våra medlemsgrupper mår bättre.

Gunilla Månsson tror att 20 till 25 procent av medlemmarna i Blekinge arbetar kombinerad dag- och nattjänstgöring. Hur många nätter var och en arbetar beror på vilken schemalösning som används.

Avtalet börjar gälla den 1 maj i år och ska utvärderas i slutet av året.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida