Nattpatrullen i Åmål hinner inte ge akut sjuka vård i tid

Nattsjuksköterskorna i Åmåls kommun har numera så många planerade hembesök att de har svårt att hinna med de akut sjuka. Vårdförbundets skyddsombud har krävt åtgärder från arbetsgivaren, men ingenting har hänt. Nu ska Arbetsmiljöverket inspektera.

31 oktober 2011

Vårdförbundets skyddsombud i Åmåls kommun oroar sig både för patienternas säkerhet och för personalens hälsa. Sjuksköterskorna i hemsjukvårdens nattpatrull hinner inte med akut sjuka eftersom de under större delen av natten arbetar med omvårdnad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till funktionshindrade.

I den 6:6 a-anmälan som skyddsombuden har skickat till Arbetsmiljöverket skriver de att sjuksköterskorna inte heller hinner vara hos patienter inom 45 minuter, som lagen säger att de ska. Antalet planerade besök på natten har ökat från 15 till omkring 45 de senaste åren, medan antalet personal bara har utökats från två till fyra personer.

Svårt sjuka patienter

Skyddsombuden påpekar också att vårdtyngden har ökat betydligt eftersom de patienter som i dag vårdas i hemmet är svårt sjuka. I sin 6:6 a-anmälan har de krävt en åtgärdsplan av arbetsgivaren före den 18 oktober. Någon sådan har inte kommit.

Eftersom arbetsgivaren inte har någon plan för hur arbetsmiljön ska bli bättre kommer Arbetsmiljöverkets inspektörer att göra en inspektion. Varken inspektörer eller skyddsombud vill kommentera ärendet innan den har ägt rum.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida