Naturen helar bäst

Naturen helar bäst
Foto: Istockphoto

Behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa fungerar bäst om grön rehabilitering ingår, visar ny forskning.

Att utnyttja trädgårdsaktiviteter och naturmiljöer i kurser och rehabilitering tycks ha positiva effekter på människor med stressrelaterad psykisk ohälsa, säger Eva Sahlin, doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).?

Hon har gjort sitt forskningsprojekt i samarbete med Institutet för stressmedicin i Västra Götaland och undersökt hur stor betydelse det har för människor som blivit sjuka av stress om grön rehabilitering ingår i behandlingen.??

Med hjälp av djupintervjuer och frågeformulär har hon följt en grupp patienter som fått varva traditionella metoder som sjukgymnastik, arbetsterapi och terapeutiska samtal med aktiviteter i naturen.?

Resultatet visar att den naturunderstödda rehabiliteringen lett till minskade symtom på utbrändhet, depression och ångest samt minskad sjukskrivning och vårdkonsumtion. Men det är viktigt att patienterna får tid att vila hemma innan rehabiliteringen påbörjas, konstaterar Eva Sahlin.??

Hon upptäckte också att avspänningsövningar som genomfördes utomhus gav bäst effekt en-ligt deltagarna. Naturvandringar öppnade för existentiella reflektioner som hjälpte läkeprocessen.?

Eva Sahlins slutsats är att naturen bör ingå mer i all rehabilitering av psykisk ohälsa, som ett permanent komplement och inte som kortlivade projekt.

Läs avhandlingen:

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida