Nätverksarbete stärker kvinnor

Kvinnor kan bli mindre underordnade genom att diskutera sina villkor i nätverk. Under flera år träffades kvinnor i Jämtland för att diskutera löneskillnader, brist på stöd och andra hinder i arbetslivet. Genom diskussionerna förändrades fördelningen av arbetet mellan män och kvinnor i någon mån, därigenom kan nätverksarbetet ses som hälsofrämjande.

Det anser forskaren Susanne Gustafsson-Larsson vid Umeå universitet, som har använt genusteori för att analysera vad som kan ligga bakom oro och obehagskänslor.

Avhandlingen heter: Kvinnors nätverksarbete – genus, makt och hälsa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida