Ny kritik mot arbetsmiljön på Sunderby sjukhus

Ny kritik mot arbetsmiljön på Sunderby sjukhus
Ett personarum där medarbetarna kan vila och ta sina pauser utan att bli störda är ett av de krav Arbetsmiljöverket ställer efter en inspektion på avdelning 43 på Sunderby sjukhus. Foto: Anders Alm

Olämpliga psykiska och fysiska påfrestningar hotar personalens hälsa på avdelning 43 på Sunderby sjukhus, skriver Arbetsmiljöverket i ett inspektionsmeddelande och kräver åtgärder. Avdelningen har 22 platser och vårdar främst palliativa och akutgeriatriska patienter.

Vid inspektörernas besök i slutet av november berättade sjuksköterskor och undersköterskor om stress, frustration och känslor av otillräcklighet. Att inte kunna sitta ner och samtala med döende patienter med ångest, eller att inte hinna vända, duscha eller ge munvård åt svårt sjuka, sängliggande patienter ger personalen samvetsstress.

Ska inte jaga vikarier

Överbeläggningar och underbemanning är vanligt på avdelningen. Särskilt på helgerna, då färre arbetar trots att arbetsuppgifterna är desamma, har personalen svårt att ta ut raster och pauser.

Senast den första april nästa år ska landstinget redovisa vad man har gjort för att anpassa bemanningen efter antalet patienter och deras behov av vård och omvårdnad på samtliga arbetspass, såväl dag som natt och helg.

Vid minst femton arbetsskift med överbeläggningar ska sjuksköterskornas och undersköterskornas arbetssituation undersökas. Risken att drabbas av ohälsa ska bedömas och eventuella åtgärder ska redovisas, liksom hur personalen ska kunna ta ut sina schemalagda raster och de pauser de behöver för återhämtning under varje arbetspass.

Vid frånvaro på helgerna har det hittills legat på den personal som arbetar att få tag i en vikarie. Ibland har det inneburit att de har fått ringa 30 samtal och mycket tid har tagits från patientarbetet innan de fått napp. Arbetsmiljöverket kräver därför en redovisning av hur arbetsgivaren organiserar vikarieanskaffningen på helgerna så att det inte ökar på arbetsbelastning och stress för den ordinarie personalen.

Kräver nytt personalrum

Ett annat krav verket ställer gäller personalutrymmets utformning och placering. Rummet är för litet och har för dålig luft. Det har också ett fönster mot korridoren som patienter och anhöriga ofta knackar på för att få hjälp. Förutom luftförbättringar måste landstinget också se till att personalen får ett utrymme där de kan vila ostört i samband med raster och pauser i arbetet.

I den redovisning Arbetsmiljöverket vill ha in ska landstinget särskilt beskriva hur medarbetarna fått ta del av inspektionsmeddelandet och hur skyddsombud och personal deltagit i arbetet med att rätta till de brister verket pekat på. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida