Nya regler kring konflikter och kränkningar på gång

Nya regler kring konflikter och kränkningar på gång
För hög arbetstakt, mobbning och trakasserier är orsaker till att allt fler sjukskrivs. Arkivbild: Colourbox

Allt fler blir sjuka av jobbet. I dag skickar Arbetsmiljöverket ut ett förslag om hur man kan förebygga det.

17 september 2014

De senaste fyra åren har antalet personer som blivit sjukskrivna på grund av organisatoriska och sociala orsaker på jobbet skjutit i höjden. Ökningen är 50 procent, enligt Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsskador 2013”. Det kan till exempel vara för hög arbetstakt, mobbning och trakasserier.

– Att bli sjuk av jobbet får stora konsekvenser, både för den enskilde, men också för arbetsgivaren och för samhället i stort, i form av bland annat ökade kostnader för sjukfrånvaro. I en situation där vi kommer att behöva arbeta längre upp i åren är det ännu viktigare att komma till rätta med detta, säger Bernt Nilsson, tillförordnad generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Tillräckligt med resurser

Därför har myndigheten i dag skickat ut ett förslag om nya regler kring arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och kränkande behandling på remiss, vilket innebär att man inhämtar synpunkter från andra berörda instanser.

Arbetsmiljöverket vill bland annat att arbetsgivaren ska se till att det finns tillräckligt med resurser på jobbet så att personalen inte får en så hög arbetsbelastning att den blir ohälsosam. Ytterligare ett exempel på hur arbetsgivaren kan jobba förebyggande är att krav och roller ska vara tydliga.

Det är också arbetsgivarens uppgift att schemalägga arbetet så att det inte leder till ohälsa exempelvis vid skift- och nattarbete, enligt förslaget. Att vara ständigt nåbar kan till exempel vara en risk.

När det gäller konflikter i personalgruppen och kränkande behandling så ska arbetsgivaren bedöma risken för ohälsa och upprätta rutiner för hur mobbningen ska hanteras. Sedan tidigare finns det regler som säger att arbetsgivaren ska erbjuda stöd till den drabbade.

Vården ett utsatt område

När det gäller utsatta yrkesområden som vården, socialtjänsten och kriminalvården så ska arbetsgivaren motverka att det man kallar ”starkt psykiskt påfrestande arbete” leder till problem för personalen. Förebyggande åtgärder kan till exempel vara stöd av handledare eller dubbelbemanning.

Senast den 30 december ska de som har ombetts lämna sina synpunkter på förslaget skicka in dem till Arbetsmiljöverket.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida