Arbetstider

Nytt avtal i Stockholm ska få sjuksköterskor att stanna

Nytt avtal i Stockholm ska få sjuksköterskor att stanna
Gunilla George är ordförande i Vårdförbundets avdelning i Stockholm. Foto: Cecilia Larsson

I ett nytt arbetstidsavtal som Vårdförbundet tecknat med Stockholms läns landsting premieras medarbetare som väljer att stanna kvar. Ett år ger 40 timmar ledig tid.

16 november 2017

I december förra året slöt Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting, ett nytt centralt arbetstidsavtal som kortar arbetstiden för alla som arbetar natt. Sedan dess har Vårdförbundets olika avdelningar i landet gjort allt för att få till ännu bättre arbetstidsmodeller lokalt.

Vill hejda flykten

Utgångspunkten i förhandlingarna med Stockholms läns landsting, SLL, har för Vårdförbundets del varit att få till hälsosamma arbetstider med mer tid för vila och återhämtning. Arbetsgivaren har varit mån om att få ett avtal som kan hjälpa dem att bli en attraktiv arbetsgivare.

I det nya avtalet får därför de som arbetar dagar, kvällar och nätter en bonus på 40 timmars ledighet för varje helt år som de stannar kvar som medarbetare i landstinget. (Från i år är det 20 timmar i bonus.) Bonusen är lägre om man inte arbetar heltid.

Precis som i det centrala avtalet förkortas veckoarbetstiden till:

  • 36 timmar och 20 minuter för den som jobbar minst 20 procent natt.
  • 34 timmar och 20 minuter för den som jobbar 30 procent natt eller mer.

I SLL har de som arbetar ständig natt sedan tidigare en kortare arbetstid på 32 timmar och 20 minuter. Det får de behålla.

Utöver dessa arbetstidsförkortningar kommer de som arbetar varannan helg att varje vecka samla på sig ytterligare 115 minuter som läggs i en timbank. De som både arbetar natt och varannan helg får 230 minuter.

Av den intjänade tiden ska 40 procent kompenseras med ledig tid. De resterande 60 procenten kan medarbetaren själv välja att antingen ta ut i tid, lön eller som en extra avsättning till pensionen.

Kritiska röster

Där det i dag finns andra lokala arbetstidsavtal ska en översyn av löneläget, bemanningssituationen och arbetsmiljön först göras innan det gamla avtalet ersätts av det nya.

Enligt Gunilla George har många medlemmar välkomnat det nya avtalet. Men det finns också de som är kritiska. Inte minst de som arbetar i verksamheter med olika typer av poängmodeller där det går att tjäna mycket pengar genom att arbeta på obekväma arbetstider.

– Men i avtalet finns inskrivet att ett byte av arbetstidsmodellen inte ska leda till negativa konsekvenser. Det är därför bland annat löneläget ska ses över innan man inför det nya avtalet. Sen kommer man nog aldrig ifrån att enskilda individer kan drabbas negativt, säger hon.

Flykten från sjukhusen

Hon berättar att det i dag finns en stor misstro bland medlemmarna mot arbetsgivaren och att man inte alltid litar på att det som sägs verkligen blir så som utlovats.

– Men ingången från SLL i de förhandlingar vi haft är att de ska vara en attraktiv arbetsgivare och att få sökande till akutsjukhusen. Om det blir så att många förlorar pengar på det här kommer flykten från sjukhusen bli än större än i dag, säger Gunilla George.

I avtalet sägs också att såväl arbetsgivaren som Vårdförbundet ska verka för hälsosamma arbetstider. Den 28 november hålls en partsgemensam workshop i syfte att ta fram arbetsmaterial som ska kunna underlätta diskussionerna ute på de enskilda arbetsplatserna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida