Ökad dödlighet bland kvinnor med de lägsta inkomsterna

Ökad dödlighet bland kvinnor med de lägsta inkomsterna
Upplevelsen av att ha det sämre än andra jämförbara grupper känns begränsande och påverkar hälsan, enligt Monica Åberg Yngwes forskning. Foto: Eva Dalin.

Ny studie visar på tydlig skillnad mellan kvinnor och män.

23 december 2014

Studier av inkomsttrender under flera års tid visar att dödligheten har sjunkit mer bland män än bland kvinnor.

Bland kvinnor med de lägsta inkomsterna har dödligheten till och med ökat sedan 1990-talet, trots att andra gruppers dödlighet har minskat under samma period.

– Det omvända sambandet för kvinnor är förvånande och något som vi vill studera vidare. En tanke är att 90-talets stora neddragningar inom offentlig sektor har försämrat kvinnors psykosociala arbetsmiljö och därmed deras hälsa, säger Monica Åberg Yngwe, docent i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet.

Lägre inkomst = kortare livslängd

I en av sina senare studier har hon studerat personer som befinner sig i liknande situationer: de är till exempel i samma ålder, bor i samma region eller har samma sociala status. Sedan har enskilda personers inkomster jämförts med alla i klustret som har högre inkomst.

– Att det finns ett samband mellan upplevelsen av att ha mindre resurser än andra handlar inte om avund utan om brist på möjligheter att delta i samhällslivet, säger Monica Åberg Yngwe.

Inkomsten viktigare för män

Hennes forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan relativt sett lägre inkomst och högre dödlighet. Just det sambandet är starkare för män.

– Det finns flera studier som visar samma sak; att inkomst som mått på social status verkar ha en större betydelse för män. Kanske för att det fortfarande finns en manlig försörjarnorm som gör att det blir mer stressfyllt för män att ha sämre ekonomi, säger Monica Åberg Yngwe.

I tidigare studier har hon sett att kvinnors ökade dödlighet är mer kopplad till daglig konsumtion.

Leder till stress

– En teori kan vara att sådant som att inte kunna ge sina barn det som andras barn får är mer kopplat till kvinnors stress, säger hon.

Monica Åberg Yngwe och hennes forskarkolleger har studerat hälsa i termer av dödlighet, men har varken gått in på dödsorsaker eller livsstilsfrågor. Det är områden hon nu vill gå vidare och studera.

– Man kan tänka sig att relativt låg inkomst etablerar sig i kroppen i form av stress. Hur ökad stress på grund av dålig ekonomi kan vara relaterat till olika livsstilsfaktorer skulle vara intressant att undersöka, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida