Ökad puls vid larm kan vara en hälsorisk för ambulanspersonal

Förhöjd puls under lång tid innebär en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. En nyligen publicerad pilotstudie visar att ambulanspersonal — både nyanställd och erfaren — får ett pulspåslag vid varje prio ett larm.

19 april 2011

Ambulanssjuksköterskorna Patrik Niemelä och Kåre Karlsson har, med handledning av Anders Jonsson vid högskolan i Borås, genomfört en pilotstudie där de har mätt hjärtfrekvensen på 20 personer som arbetar som ambulanspersonal. Resultatet visar att det inte spelar någon roll om man har arbetat kort eller lång tid: pulsen går alltid upp vid ett prio ett larm – och har en tendens att bli särskilt hög om ett barn är inblandat.

Tidigare studier har visat att utryckningspersonal är överrepresenterade bland dem som drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Någon specifik studie över hur det är med ambulanspersonal finns ännu inte, men frågan är vad det påslaget betyder för hälsan?

Varierad hjärtfrekvens under sömn

De som deltog i undersökningen fick bära en pulsmätare runt vristen som mätte hjärtfrekvensen dygnets alla timmar – alltså även under sömnen. Mätningarna visade att hjärtfrekvensen varierade mer under sömn på arbetet än under sömn på ledig tid och att det fanns en tendens till förhöjd hjärtfrekvens.

– Vi tolkar variationen som att de ligger och sover under viss anspänning, vilket kan tyda på att de aldrig går in i någon riktig djupsömn. Av egen erfarenhet vet jag att även om jag får sova under ett arbetspass så känner jag mig inte riktigt utsövd, säger Patrik Niemelä.

Flera av undersökningspersonerna har också i intervjuer sagt att de har störd sömn. De har svårt att somna in, svårt att somna om och de ligger och funderar på saker som har hänt under arbetspasset. Även det anser de två forskarna reser frågor om hur arbetet påverkar hälsan.

– Många ambulansorganisationer har väldigt hög belastning, vilket innebär många uppdrag och liten tid till återhämtning. Det blir många pulshöjningar under ett arbetspass, säger Patrik Niemelä.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida