Omdömet det första som sviktar vid stress

Dagens samhälle med sitt intensiva informationsflöde är krävande och allt yngre söker hjälp för kognitiva svårigheter. Det säger psykologen Arto Nordlund som har lagt fram sin avhandling om mild kognitiv störning, mci, vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet. Möjligheten att alltid vara uppkopplad och hålla sig ajour med vad som händer och att alltid vara nåbar gör att kraven har ökat i många yrken. Vi bör därför ta oss tid att stanna upp och känna efter hur vi mår och om vi är påverkade av stress, anser han.

– Vi borde säga nej. Hjärnan är inte rustad för det intensiva informationsflöde vi lever i, åtminstone inte allas hjärnor. Vi vet också att det som sviktar först när vi blir stressade är omdömet, förmågan att stanna och känna efter försvinner.

Arto Nordlunds studier visar att allt fler i yngre åldrar söker hjälp för att de inte fungerar kognitivt. De upplever problem på arbetet; ofta handlar det om minnesstörningar eller svårigheter att planera. I mitten av 1990-talet var medelåldern bland dem som sökte hjälp för kognitiva svårigheter 72 till 73 år, nu är genomsnittsåldern 62 år, många är bara drygt 50.

De kognitiva svårigheterna kan bli bestående. Arto Nordlund efterlyser därför bättre information och förståelse för vad stress gör med vår kognitiva kapacitet.

www.ub.gu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida