Örnsköldsviks sjukhus kan straffas för dålig arbetsmiljö

Sjukhuset måste åtgärda flera brister vid barnavdelningen, annars hotar ett vite från Arbetsmiljöverket.

Situationen på barnavdelningen har varit ansträngd under en längre tid. Redan i juni 2014 gjordes det en så kallad 6:6a-anmälan om brister i arbetsmiljön. Anledningen var att personalen upplevde stress till följd av bristande bemanning och kompetens. Det resulterade i en hög arbetsbelastning och att omkring sju erfarna barnsjuksköterskor sa upp sig.

Arbetsbelastningen ökade

Tjänsterna tillsattes med oerfarna sjuksköterskor, vilket ytterligare ökade arbetsbelastningen för den personal som var kvar. Ett flertal av de sjuksköterskor som arbetat en längre tid på kliniken var sjukskrivna under 2014, samtidigt som övertiden sköt i höjden.

I slutet av förra året gjorde Vårdförbundets huvudskyddsombud ytterligare en 6:6a-anmälan. Denna gång begärdes att arbetsgivaren skulle göra en handlingsplan för hur en god arbetsmiljö kan säkerställas på kort och lång sikt genom att rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tid.

Måste åtgärda problemen

När arbetsgivaren inte svarade vände sig skyddsombudet till Arbetsmiljöverket, som i februari 2015 gjorde en inspektion vid barnavdelningen. Tillsynsmyndigheten ser positivt på att sjukhuset påbörjat ett arbete för att förbättra arbetsmiljön, men konstaterar att mycket återstår.

Bland annat ska sjukhuset genomföra en riskbedömning av arbetsmiljön, upprätta en åtgärdsplan för att förebygga ohälsa och olycksfall, samt låta arbetstagare och skyddsombud få möjlighet att medverka i detta arbete.

Om inte kraven uppfylls hotar ett vite på sammanlagt 25 000 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida