Personal flyr kaoset på Näl i Trollhättan

Handlingsplaner och inspektioner har inte hjälpt. Nu söker personal på akuten och medicinkliniken andra jobb.

Vårdfacket har flera gånger rapporterat om hur stress och överbeläggningar plågar personalen på sjukhuset Näl i Trollhättan. Akuten och medicinkliniken har drabbats hårdast när verksamheter har flyttats mellan Näl och Uddevalla sjukhus.

Tidigare i år grep Arbetsmiljöverket in och begärde en handlingsplan om medicinkliniken från arbetsgivaren. Ungefär samtidigt beslöt Socialstyrelsen att specialgranska situationen på akutmottagningen.

I måndags gjorde Socialstyrelsen en inspektion. Thomas Brezicka, tillsynsläkare på Socialstyrelsen, vill dock inte säga något om läget förrän myndighetens rapport är klar.

– Att vi har öppnat ett särskilt ärende och varit på inspektion är i alla fall en indikation på att läget är väldigt allvarligt, säger han.

Problemen fortsätter

Haide Gårdlind Mellgren är förtroendevald med samordningsuppdrag i Nu-sjukvården. Hon har inte sett någon ljusning ännu och är frustrerad över bristen på konkreta åtgärder för att komma till rätta med arbetsmiljön.

– Det måste hända något! Belastningen på akuten och medicinkliniken har inte förändrats, säger hon.

Den 21 maj är Vårdförbundet kallat till ett nytt möte med arbetsgivaren för att diskutera om handlingsplanen har haft effekt.

Erfaren personal vill lämna sjukhuset

Haide Gårdlind Mellgren har fått signaler från både läkare och sjuksköterskor om att de tänker säga upp sig på grund av den ohållbara situationen.

– Det handlar om erfaren, kompetent personal vilket gör mig bekymrad, säger hon.

Nytt trauma för personalen

Den 28 april sätts Näl på nya prov. Då ska traumaenheten flyttas över från Uddevalla sjukhus. Enligt Haide Gårdlind Mellgren är personalen på akuten ”djupt oroad” både för sin egen och för patienternas skull.

– De undrar hur man ska klara alla dessa patienter, och att det utgör en stor risk, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida