Personal kan tvingas rotera

När de båda universitetssjukhusen i Lund och Malmö slås samman kan anställda tvingas till arbetsrotation. »De vill skapa resursteam«, misstänker Vårdförbundets förtroendevalda.

Ledningen ser arbetsrotation som ett sätt att höja personalens kompetens.

– Om vi exempelvis har elektiv och akut vård inom samma område behöver personalen ha erfarenhet av den elektiva vården för att vara tillräckligt trimmad när de akuta fallen kommer, säger Claes Arén, som leder planeringen av den samordning av de båda universitetssjukhusen som pågår sedan årsskiftet.

Hur många som berörs eller inom vilka enheter det gäller kan han inte svara på.

– Men jag tror att det blir ett begränsat antal personer.

Trots att de fackliga organisationerna hela tiden har bjudits in till samverkanssamtal kring samordningen kom planerna på att låta personal rotera som en total överraskning för Vårdförbundets förtroendevalda.

– Det visar att arbetsgivaren har en dold agenda, säger Christel Lövstedt, förtroendevald och strategisk ledare på expedition sydväst på Universitetssjukhuset Mas i Malmö

Hon ser framför sig hur arbetsgivaren på det här sättet försöker skapa ett stort resursteam så att personal enkelt kan flyttas efter behov.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida