Personal larmar om ohållbar arbetssituation på Akademiska

Sjuksköterskorna på onkologen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har tröttnat på att varken få uppskattning eller gehör från ledningen för sin svåra arbetssituation. Tacksamhet från patienterna är i dagsläget den enda belöning vi får, skriver elva av dem i en debattartikel i dagens Upsala nya tidning.

– Vi hoppas förstås att nån lyssnar så att vi får mer personal, säger sjuksköterskan Karin Axelsson på den onkologiska dagvårdsavdelningen till Vårdfokus.se.

Patienttillströmningen på onkologmottagningen och onkologisk dagvårdsavdelning, ODA, har ökat kraftigt de senaste åren. Bara under förra året ökade antalet behandlingar med 14 procent. Men personalantalet har hela tiden varit detsamma. 

”Vi vänder ut och in på oss”

”Detta är siffror som talar sitt tydliga språk. Vi i personalgruppen på ODA och onkologmottagningen har vid upprepade tillfällen det senaste året försökt att få gehör för vår situation genom både verksamhetschef och divisionsledning, för att kunna utöka personalstyrkan”, skriver sjuksköterskorna.

De har inte fått några svar på sina tidigare framstötar, något de tolkar som att de inte kommer att få mer personal. De skriver också att de har gett konkreta förslag till förändringar som kan påverka arbetssituationen till det bättre. Som det är nu ”vänder vi ut och in på oss” för att kunna hjälpa alla patienter.

Kompakt tystnad från ledningen 

Sjuksköterskorna undrar:

 ”Hur kommer det sig att vi möts av sådan kompakt tystnad från ledningen på OTM-divisionen när det gäller våra krav på mer personal för att kunna fortsätta driva en säker och högkvalitativ vård och ge god omvårdnad för cancerpatienterna?”

Vid halv fyra-tiden på eftermiddagen hade sjuksköterskorna ännu inte fått någon reaktion från ledningen på sin debattartikel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida