Personal tvingas rotera mellan sjukhusen i Lund och Malmö

Personal som arbetar på något av universitetssjukhusen i Lund och Malmö kommer i framtiden tvingas rotera mellan de båda sjukhusen när verksamheterna slås samman.

Uppgiften kommer som en total överraskning för Vårdförbundets förtroendevalda.

? Det här visar att arbetsgivaren har en dold agenda, säger Christel Lövstedt, förtroendevald och strategisk ledare på expedition sydväst på Umas, Universitetssjukhuset Mas i Malmö.

Tillsammans med Catarina Andersson vid Vårdförbundets expedition på Usil, Universitetssjukhuset i Lund, sitter hon med i den centrala samverkansgrupp där arbetsgivaren tillsammans med de fackliga organisationerna fortlöpande diskuterar hur samordningen av de båda sjukhusen ska gå till. Ingen av dem säger sig ens ha fått några antydningar om att resultatet kan bli att personalen kan komma att jobba i Lund ena dagen för att nästa dag tvingas åka till Malmö och vice versa.

Anses kompetenshöjande

Claes Arén, projektledare för samordningen, bekräftar dock att frågan diskuterats inom den styrgrupp som satts till av regionen.

? För viss personal kan det bli aktuellt med rotation. Om vi exempelvis har elektiv och akut verksamhet inom samma verksamhetsområde behöver personalen ha erfarenhet av den elektiva verksamheten för att vara tillräckligt trimmad när de akuta fallen kommer. Det blir ett sätt att höja personalens kompetens på.

Hur många som berörs eller inom vilka enheter kan han inte svara på.

? Det har vi inte gått igenom eftersom vi befinner oss i analysfasen, vi har inte har kommit till lösningsfasen än. Men jag tror att det blir ett begränsat antal personer. Sen kan det finnas möjligheter att rotera frivilligt därför att man tycker att det är intressant att kompetensutveckla sig.

Information nödvändig för förtroendevalda

Christel Lövstedt anser att det är just i analysfasen som den här typen av frågor måste diskuteras med de fackliga organisationerna.

? Det här behöver de förtroendevalda ute i verksamheterna ha med sig när de gör konsekvensanalyser över hur samordningen drabbar medlemmarna.

Hon ser framför sig hur arbetsgivaren på det här sättet försöker skapa ett stort resursteam för att enkelt kunna placeras ut personalen där det bäst passar verksamheten. Hon är övertygad om att personalen kommer att protestera mot de här planerna.

? Vi arbetar väldigt olika i Lund och Malmö. Rutinerna skiljer sig åt. Rotationen kommer säkert att påverka tryggheten och gemenskapen i grupperna, vilket vi vet är betydelsefullt för många medlemmar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida