Personal vid Hudiksvalls sjukhus går hem med tårar i ögonen

Sjuksköterskor går hem med en klump i magen och tårar i ögonen. Skyddsombudet på medicinavdelning 7 kräver åtgärder för att arbetsmiljön ska bli bättre.

Enligt skyddsombudet har arbetsmiljön på Hudiksvalls sjukhus allvarliga brister och i en anmälan till Arbetsmiljöverket, en så kallad 6:6a-begäran, beskrivs en i det närmaste ohållbar situation på medicinavdelning 7 som har lett till sjukskrivningar, att personal har sagt upp sig och en ökad börda för dem som jobbar kvar.

Trots att sjuksköterskorna springer mellan patienter och anhöriga och andra vårdkontakter slits de mellan olika viljor och känner att de inte räcker till.

”Knut i magen”

”Efter att ha arbetat en kväll går många sjuksköterskor hem med en knut i magen och tårar i ögonen. Känslan och det faktum att inte räcka till och finnas där för patienter och anhöriga och framför allt rädslan över att göra något fel är så stressande att många valt att sluta på avdelningen”, skriver skyddsombudet och konstaterar att 14 sjuksköterskor slutat det senaste året. Fler är på väg.

Åtgärder planeras under våren

I sitt svar till Arbetsmiljöverket skriver arbetsgivaren att medicinavdelningen planerar ett intensivt arbetsmiljöarbete tillsammans med företagshälsovården under våren med bland annat en grundlig genomgång av scheman, strukturerade morgonmöten och tid för reflektion. Arbetsgivaren konstaterar dock att det har varit svårt att rekrytera sjuksköterskor men att det förhoppningsvis kommer bli lättare när arbetsmiljön blir bättre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida