Ny undersökning

Personalbristen skapar missnöje med vården

Personalbristen skapar missnöje med vården
Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, vill se rekryteringen högst upp på politikernas agenda. Foto: Ulf Huett

Var tredje väljare anser att vårdens bemötande har försämrats de senaste åren. Vårdförbundets ordförande anser att personalbrist är en förklaring. "Förbättra villkoren", uppmanar hon.

72 procent av svenskarna är nöjda med vårdens bemötande, men var tredje väljare anser att det har försämrats de senaste åren. Det visar en ny undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Vårdförbundet. Ordföranden, Sineva Ribeiro, anser att bristen på bland annat sjuksköterskor är en anledning till försämringen.

Enligt Vårdförbundet måste verksamheterna bli bättre på att rekrytera och behålla sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor för att komma tillrätta med bristen.

– Många säger att vården är bra när man väl kommer i kontakt med den, men missnöjet växer på många håll i landet. Om inget görs riskeras tilltron till den offentligt finansierade vården och i förlängningen svenska folkets hälsa, säger Sineva Ribeiro i ett pressmeddelande.

Störst missnöje i glesbygd

Novus undersökning visar att var tionde svensk är missnöjd med vårdens bemötande. Störst är missnöjet bland dem som inte bor i större städer. Enligt Vårdförbundet beror det på att vården inte är jämlik.

Undersökningen visar också att män är något mer missnöjda än kvinnor, att personer under 50 år är mer missnöjda än äldre och att alliansväljare är mer missnöjda än rödgröna väljare.

En fråga för politikerna

Eftersom vårdköerna inte beror på vårdplatsbrist utan på att det saknas personal med rätt kompetens anser Vårdförbundet att något måste göras åt personalens villkor och arbetsmiljö. Sineva Ribeiro riktar därför en uppmaning till politikerna:

– Rekryteringen av sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor måste stå högst på den politiska dagordningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida