Personalen pressas

I botten på de motsättningar som blossat upp mellan läkare och ledning på sjukhuset i Varberg ligger problem med arbetsmiljön. Sjuksköterskor berättar om stress och otillräcklighet.

Akuten har inbyggda flaskhalsar och patienttillströmningen är oberäknelig. Det gör att personalen ofta ställs inför stress och otillräcklighet, berättar Kerstin Pettersson och Åsa Svahn, båda förtroendevalda för Vårdförbundet och sjuksköterskor på akuten sedan många år. I slutet av mars kallade regionledningen facken till ett krismöte.?

Kerstin Pettersson och Åsa Svahn ser ändå akuten som en trevlig arbetsplats. Men det är svårt att hinna med. I värsta fall kan patienter bli kvar på akuten i tolv timmar eller mer innan de slussas vidare.?

— Bristen på patientrum, väntan på ledig avdelningsplats, svag bemanning under helger och nätter och att det ibland inte finns någon läkare tillgänglig som kan undersöka patienterna hindrar också flödet, säger Åsa Svahn.??

Frånvarande läkare, speciellt under jourtid, är ett gammalt bekymmer för sjuksköterskorna på Varbergsakuten. Frågan har hamnat i fokus under vinterns konflikt mellan läkare och sjukhusledning. Som Vårdfokus berättade i förra numret blev kulmen att akutmottagningen delvis stängdes ner under några dagar.?

— Särskilt när det gäller ortoped- och kirurglinjerna så måste ju de läkarna gå härifrån och operera och annat, och då haltar det naturligtvis här. Det är svårt att ha överblick över patientflödet när man inte vet vad läkarna gör när de inte är hos oss. Det leder till mycket onödig väntan och irritation för patienterna, vilket kan vara nog så svårt för oss att bemöta, säger Åsa Svahn.?

Att jourläkare ibland nöjer sig med telefonordinationer säger Kerstin Pettersson att hon kan förstå. ?

— Det är inte alltid de har möjlighet att komma men vi vill förstås att de ska vara här, säger hon.?

Den ännu pågående fejden mellan läkare och chefer på sjukhuset bottnar i att ett par jourläkare fick reprimander just för att de inte personligen hade undersökt akutpatienter.??

— Ledningen har varit skarp i sin kritik och det är inget som varit till nackdel för oss sjuksköterskor, säger Kerstin Pettersson.?

Men hon poängterar att den ofta pressande arbetssituationen på akuten har många orsaker. ?

— Många skulle klara sig med en lägre vårdnivå eller skulle inte behöva komma under jourtid.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida