Petra får bestämma var skåpet ska stå

När Centralsjukhuset i Karlstad bygger nytt tas vårdpersonalen in som byggexperter. Sjuksköterskan Petra Lundgren har varit med och påverkat redan från ritningsstadiet.

25 februari 2010

Centralsjukhuset i Karlstad får nu två nya byggnader, en för internmedicinsk vård och medicinsk service som röntgen, laboratorier med mera och en för psykiatrin. Bygget är ett så kallat partneringprojekt vilket innebär att landstinget och därmed personalen kan påverka bygget i detalj mer än vad som är vanligt. 14 arbetsgrupper på de olika specialiteterna som får nya lokaler har fått vara med och till en förhållandevis stor del utforma sin framtida arbetsmiljö. En facklig referensgrupp har också följt arbetet liksom representanter för patientorganisationer.??

Som nytillträdd avdelningschef på den medicinska akutvårdsavdelningen, mava, fick Petra Lundgren tillfälle att titta på ritningarna till nybygget. Hon upptäckte då att lokalerna var planerade för den tid då man är fullbemannad, dag och kväll.?

– Men på natten är vi ju bara en i varje vårdgrupp. De finns utspridda på avdelningen och personalen har då ingen möjlighet att träffas och prata med varandra om det skulle behövas, säger hon.??

Med en gemensam övervakningscentral för alla fyra vårdgrupperna blir nattpersonalen ett arbetslag och inte bara några individer som ska klara av natten så gott det går.?

Det är extra viktigt på mava eftersom patientomsättningen är stor. Det kan komma in mellan fem och åtta patienter varje natt.?

– Vi får också en fönstervägg mellan personalutrymmet och övervakningscentralen så att man kan hålla koll därifrån. Då kan nattpersonalen hålla korta möten vilket annars hade varit omöjligt, säger Petra Lundgren.?

Åtskilliga andra förändringar har också genomförts på planeringsstadiet. Så sent som vid hela personalens studiebesök på det pågående bygget kom man på att flytta garderoberna i korridoren så att arbetet ska flyta bättre.?

Det nya bygget innebär inte bara nya lokaler. Där ska också en ny patientnärmre vård bedrivas med enkelrum för alla patienter.?

Alla fyra väggar ska användas för att placera saker på så att inte allt måste klämmas in vid sängens huvudände. Denna ska för övrigt vara riktad mot toaletten så att det ska gå att ta sig dit utan att behöva koppla ur syrgasen, något man inte inser värdet av via ritningar och byggbeskrivningar. Det är erfarenhet som ska till.?

– Nu får vi lokaler som passar vårt sätt att jobba. Det blir som ett hotell. När en patient skrivs ut åker allt annat ut också, inklusive sängen som går till bäddcentralen. Vilket leder till att om det inte finns någon patient på rummet så finns ingen säng. När patienten anländer till avdelningen från akuten sker det i en ren och nybäddad säng från bäddcentralen, och då lägger man även in kläder i rätt storlek och så vidare.??

– Tack vare inflytandet känns det som att vi är med från början i det nya. Vi siktar bland annat på att jämna ut arbetet över dagen. Måste alla duscha på morgonen till exempel? Tillsammans med patienterna kanske vi kan finna en tid som passar bättre.?

Förebilden är som på många andra håll Toyotas lean production. Enligt Petra Lundgren betyder det inte att man måste få färre att jobba mer. ?

– Det handlar om att vara effektiv genom att göra allt rätt från början, säger hon. m

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida