Privata vårdcentraler har bristande arbetsmiljö och saknar skyddsombud

Privata vårdcentraler har bristande arbetsmiljö och saknar skyddsombud
För att bli attraktiv som arbetsgivare behövs ett bra arbetsklimat, säger Jani Stjernström.

Av 32 privata vårdcentraler i Västmanland, Örebro och Värmland har de flesta brister i arbetsmiljön. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner. Vårdförbundets Jani Stjernström säger att många anställda inte vågar engagera sig och ta uppdrag som skyddsombud.

13 oktober 2011

På många av de privata vårdcentralerna i de tre landstingen saknas skyddsombud och det brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

– Vi känner till att det ser ut så här och har försökt få medlemmar att engagera sig och ta uppdrag som skyddsombud. Men tyvärr är många rädda för att det ska påverka lön eller anställning negativt och vill inte hamna i fokus på det sättet, säger Jani Stjernström, ordförande för Vårdförbundet Västmanland.

Risk för hot och våld

Arbetsmiljöverkets inspektioner visar att risken för hot och våld är dåligt förebyggd vid vårdcentralerna och att de inte har sett över sitt skalskydd.

– Det innebär att det finns risk att personal kommer till skada om någon besökare uppträder våldsamt. Vi ser allvarligt på detta, inte minst mot bakgrund av den riskbild som finns inom vården, säger Monica Thuresson, chef vid Arbetsmiljöverkets distrikt i Örebro.

Våld ligger bakom hälften av de anmälda arbetsskadorna inom vården. Problem med hög arbetsbelastning är också vanliga och det fann Arbetsmiljöverket även vid inspektionerna på de privata vårdcentralerna.

Arbetsmiljöverket har nu ställt krav på de ansvariga att komma tillrätta med bristerna i arbetsmiljön. Det innebär att risker för ohälsa och olyckor ska identifieras, åtgärdas och följas upp. Rutiner ska vara nedskrivna och de anställda ska få veta vem som ansvarar för vad när det gäller arbetsmiljöarbetet.

Utmärker sig positivt

En vårdcentral utmärkte sig på ett positivt sätt: Citypraktiken i centrala Västerås som drivs av Praktikertjänst.

– Ja, där har vi skyddsombud och från arbetsgivarsidan har man en positiv inställning till att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor, säger Jani Stjernström.

Hon upplever Citypraktiken som en positiv och kreativ arbetsplats och säger att många patienter söker sig dit.

– Det visar att man behöver ha ett bra arbetsklimat för att bli attraktiv som arbetsgivare och för patienterna, säger Jani Stjernström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida