Privatisering påverkar bara lite

1 juni 2007

Studier av hur läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på sjukhus påverkas av privatisering visar att det inte har någon stor inverkan på deras attityder och självrapporterade hälsa. Men det skiljer sig lite åt mellan personalgrupperna. Undersköterskor och läkare trivdes lika bra efter privatiseringen som före. Däremot minskade arbetstillfredsställelsen och engagemanget för organisationen något för sjuksköterskorna på det privatiserade sjukhuset.

Du som vill veta mer kontakta Helena Falkenberg på Stockholms universitet: hfg@psychology.su.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida