Projekt på Akademiska halverade antalet vårdrelaterade infektioner

Kraftfulla satsningar på basala hygienrutiner har fått antalet vårdrelaterade infektioner att minska från elva till fyra procent på 43 vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

-Vi har hittat en bra struktur för den här sortens förändringsarbete och redan tagit beslut om att fortsätta, säger Marie Källman, verksamhetsutvecklare och ledare för projektet Vriss.

Antog utmaningen

Det var förra hösten som arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting konstaterade att var tionde patient som vårdas på svenska sjukhus drabbas av vårdrelaterade infektioner, och manade vården att halvera antalet fram till årsskiftet 2009/2010. Akademiska sjukhuset i Uppsala beslutade sig för att anta utmaningen och startade ett Vriss-projekt (vårdrelaterade infektioner ska stoppas) den sjätte november samma år. Resultaten presenteras på sjukhusets kvalitetsdagar i dag och i morgon.

Antalet vårdrelaterade infektioner minskade från 11, 3 till 4,2 procent på de 43 vårdavdelningar som deltog i VRISS-projektet. Det är inte alla vårdrelaterade infektioner som har mätts, utan projektet koncentrerade sig på urinvägsinfektioner, infektioner efter operation, infektioner relaterade till centrala venösa infarter och lunginflammation som kunde sättas i samband med respiratorvård.

Alltfler följer hygienrutiner

Samtidigt som antalet infektioner gick ned så visar mätningar att följsamheten till basala hygienrutiner samtidigt ökade från 30 till 80 procent. Det handlar till exempel om att sprita händerna före och efter kontakt med patienter, att inte använda klockor och smycken, och att använda handskar vid kontakt med blod, avföring, urin och sekret.

Följsamheten till klädreglerna ökade också, från 60 till 98 procent. Som att använda sjukhusrock med kortärmad överdel, och att på operation alltid stoppa ned skjortan ordentligt i byxorna.

Arbetet måste ständigt fortgå
 
-Det här är ett arbete som måste fortgå ständigt. De team som har varit med i projektet har konstaterat att mycket av arbetet handlar om att mäta resultaten och följa upp dem varje månad, säger Marie Källman.

Smittspridning inom sjukvården av antibiotikaresistenta bakterier och allvarliga infektioner är ett allvarligt hot mot patientsäkerheten. För fem år sedan genomfördes ett första nationellt projekt för att försöka stoppa de vårdrelaterade infektionerna i vården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida