Protesterar mot överbeläggningar på Hässleholms sjukhus

Protesterar mot överbeläggningar på Hässleholms sjukhus
Den kortsiktiga lösningen med att kalla in vikarier är Lena-Mi Nelson inte nöjd med. Foto: Anders Olsson

Både Vårdförbundet och Kommunal protesterar mot överbeläggningarna på en av avdelningarna på Hässleholms sjukhus. De fackligt fötroendevalda oroar sig för personalens hälsa och för patienternas säkerhet. Nu kräver de åtgärder från arbetsgivaren.

3 oktober 2011

Under sommaren minskades både bemanning och vårdplatser på en av avdelningarna på Hässleholms sjukhus. ”Rimligt”, kommenterar Lena-Mi Nelson, förtroendevald för Vårdförbundet i Skåne. Problemet är att den låga bemanningen har fortsatt.

– Arbetsgivaren har utlokaliserat personal från den här närvårdsavdelningen till andra avdelningar och i stället för att plocka in dem igen anlitar man tillfälliga vikarier. Och bara då och då. Dessutom sker det med så kort varsel att sjuksköterskor som går på sitt arbetspass måste börja med att ringa in extrapersonal, säger Lena-Mi Nelson.

Hårt pressad personal

Både Vårdförbundet och Kommunal är oroliga för sina medlemmars hälsa. Personalen är hårt pressad och flera undersköterskor har sjukskrivit sig. Två saker kräver de fackligt förtroendevalda av arbetsgivaren: att något görs åt den psykosociala arbetsmiljön och att det görs en risk- och konsekvensanalys av vad underbemanningen kan leda till – både för personal och för patienter.

De båda fackförbunden har även tidigare krävt att arbetsgivaren ska göra något åt arbetsvillkoren på närvårdsavdelningen. Den kortsiktiga lösningen med att kalla in vikarier är Lena-Mi Nelson inte nöjd med.

Vill se en långsiktig plan

– Vi vill se en långsiktig plan för hur man har tänkt sig. Att kallas in på kort varsel innebär ju också en osäker situation för vikarierna. Plötsligt ska de arbeta på en avdelning de inte har varit på tidigare, säger hon.

Vårdförbundet vill att arbetsgivaren sätter ner foten och minskar antalet överbeläggningar. Huvudskyddsombuden har lämnat in en 6:6 a-anmälan om arbetsmiljöriskerna till arbetsgivaren som Arbetsmiljöverket har fått en kopia av.

– Vi har fått kännedom om ärendet, men så länge vi inte har fått någon formell framställan gör vi ingenting. Kravet för att vi ska ingripa är dessutom att parterna själva först ska ha försökt att lösa problemet, säger Roger Olsson, arbetsmiljöinspektör på distriktet i Malmö.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida