Arbetshälsa

Psykisk ohälsa ökar – men klassas sällan som arbetsskada

Psykisk ohälsa ökar – men klassas sällan som arbetsskada
Statistiken visar att det är de äldsta på arbetsmarknaden som råkar ut för flest allvarliga arbetsolyckor, säger Anna Weigelt, analyschef på Afa Försäkring. Foto: Maria Ejd

Att kvinnors psykiska ohälsa ökar visar även försäkringsbolaget Afa:s senaste statistik. Hittills har det varit svårt att få psykiatriska diagnoser godkända som arbetsskada, men en förändring i lagen kan ändra på det.

Afa Försäkring har presenterat sin 20:e rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Den visar precis som många andra rapporter: att de psykiska diagnoserna ökar och är den vanligaste anledningen till långvarig sjukfrånvaro. Framför allt bland kvinnor i kontaktyrken.

För ett par år sedan visade Afa:s statistik att män inom kontaktyrken hade samma sjukskrivningsmönster som sina kvinnliga kolleger och slutsatsen var då att ohälsan inte var en könsfråga utan en fråga om arbetsvillkor. Årets statistik visar att det procentuellt är fler kvinnor än män inom kontaktyrken som är sjukskrivna på grund av psykiska ohälsa.

Ojämlikt hemarbete

En spekulation som presenterades vid dagens seminarium var att kvinnor och män inom kontaktyrken reagerar olika på arbetets psykiska belastning. En annan att hemarbete – som kanske inte bara omfattar hushåll och barn numera, utan också omsorg om gamla föräldrar – fördelas ojämlikt.

Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på Afa Försäkring, hade ytterligare en möjlig förklaring:

– Mäns och kvinnors villkor i arbetslivet skiljer sig åt och även om de har samma yrkestitel gör de ofta inte samma sak. Dessutom är mäns yrken mer åldersanpassade. En 60-årig polis gör sällan samma sak som en 23-årig, medan en undersköterska oftast har samma arbetsuppgifter fram till sin pension.

Hennes slutsats är att statistiken speglar vår könssegregerade arbetsmarknad; kvinnor i kontaktyrken drabbas av psykisk ohälsa. Män inom industrin råkar ut för arbetsolyckor.

Frakturer och fingrar

När det gäller arbetsolyckorna visar statistiken att antalet allvarliga sådana, i relation till antalet sysselsatta, är oförändrade för tredje året i rad.

Utredarna på Afa har tagit fram två profiler på arbetstagare som framför allt drabbas av arbetsolyckor: Det är undersköterskan Maria, 44 år, som arbetar inom hemtjänst eller hemsjukvård. Hon har ramlat och fått en fraktur i handleden. Eller så är det snickaren Mikael, 42 år, som har skadat fingrarna på ett verktyg eller en maskin.

Afa Försäkrings senaste siffor, som gäller 2015, visar också att antalet anmälda och godkända arbetsskador, det vill säga arbetsolyckor och arbetssjukdom, har ökat de senaste åren. Och att ökningstakten på den långvariga sjukfrånvaron inom kommuner och landsting har avtagit.

Fler skador kan godkännas

Ryggbesvär som kan ha orsakats av tungt eller ensidigt arbete är svårt att få godkänt som arbetsskada. Enligt socialförsäkringsbalken går det heller inte att hänvisa till att nedläggning, brist på uppskattning eller vantrivsel skulle ha orsakat ens psykisk ohälsa. Regeringen har dock tillsatt en utredare som ska se över den bestämmelsen.

– Min spekulation är att vi kommer att få se fler godkända arbetsskador de närmaste åren, säger Anna Weigelt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida