Psykiskt lidande efter stickskada klassas som arbetsskada

Sjuksköterskan har länge hävdat att hans långvariga psykiska lidande beror på att han smittades med hepatit efter att ha stuckit sig på jobbet. Nu ger kammarrätten honom rätt.

– Tyvärr är domen ganska kortfattad. Men den slår ändå fast att drabbas man av en svår smitta så kan man även få en följdskada i form av psykiska besvär, säger Claes Jansson, förbundsjurist vid LO-TCO:s rättsskydd och juridiskt ombud åt sjuksköterskan.

Däremot tror han inte att kammarrättens dom kommer att påverka vårdgivarnas syn på hur man ska skydda personalen mot stickskador.

– Det finns säkrare kanyler som inte används för att de anses vara för dyra. Det räcker väl att man kan drabbas av en allvarlig sjukdom som hepatit för att inse att det är åt helsicke att spara på säkerheten, säger Claes Jansson.

Nöjd med domen

Sjuksköterskan, som nu räknar med att få ett betydligt drägligare liv rent ekonomiskt, är nöjd med kammarrättens beslut.

– Förhoppningsvis underlättar det här för annan vårdpersonal som smittas på jobbet, säger han.

Godkänd arbetsskada

Efter att i många år ha arbetat i vården drabbades sjuksköterskan i slutet av 1990-talet av hepatit C. Eftersom han genom åren flera gånger hade stuckit sig på kanyler, var han övertygad om att han hade smittats i jobbet.

Men det skulle dröja ända till 2006 innan Försäkringskassan godkände hans sjukdom som arbetsskada, samma år som han blev friskförklarad från sin hepatit. Han ersattes bara för den tid som han fick behandling. Fortfarande led han psykiskt av det inträffade. Han försökte arbeta som sjuksköterska men märkte snart att han inte klarade av stressen och kontakten med patienterna.

Men sjuksköterskan fick avslag på sin begäran om livränta från Försäkringskassan som ansåg att det saknades tydliga samband mellan arbetsskadan och de psykiska besvären. Även länsrätten avslog hans begäran.

Sjuksköterskan gav sig inte. Med stöd från Vårdförbundet och LO-TCO:s rättsskydd överklagade han besluten.

Kammarrätten ger honom rätt

Nu har kammarrätten kommit med sin dom. Den finner att övervägande skäl talar för ett samband mellan arbetsskadan och de psykiska besvären och att detta har lett till sänkt arbetsförmåga.

Kammarrätten undanröjer därmed länsrättens dom och Försäkringskassans beslut. Försäkringskassan ska nu pröva om övriga förutsättningar för rätt till livränta är uppfyllda.

– Eftersom han fick livränta för sin hepatit kommer han nu med ganska stor säkerhet även att få livränta för perioden efter, säger Claes Jansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida