Rätt ljus räddar nacken

Rätt ljus räddar nacken
Operationslampan ger ofta för mycket ljus i förhållande till allmänbelysningen. Foto: Istockphoto

Tillräckligt och bländfritt ljus är bäst för både personal och patienter, men på operationssalar är det oftast långt dit.

På en arbetsplats, som i vården, kan en bländande miljö, fel belysning eller fel glasögon göra att ögonen ansträngs, vilket gör dem torra eller rinnande med klåda och värk.

?Ögat styr kroppen och för att underlätta för synen att till exempel undvika bländning, intar vi ofta omedvetet belastande arbetsställningar. ?

— De som har ögonbesvär har mer muskel- och ledproblem, säger Hillevi Hemphälä, som forskar på hur ljuset i arbetsmiljön påverkar människor. ?

Att anstränga ögonen ökar muskelaktiviteten i nacke, axlar och skuldror, som framför allt vid statiskt arbete kan ge smärta i musklerna. Den onda cirkeln är i gång.?

— Ögonbesvär är vanligt och lätt att förebygga. Med en bra visuell miljö och rätt glasögon skapas bättre förutsättningar för synen.

??I sitt avhandlingsarbete kom hon fram till att belysningen i operationssalar ofta inte är bra; operationslampan ger för mycket ljus i förhållande till allmänbelysningen. Genom att öka den och sänka belysningsstyrkan från operationslampan minskar bländningsrisken från det starka operationsljuset.

?Det är inte bara på operation som ljuset har betydelse. Rätt ljus behövs också för sjuksköterskan som står vid patientens säng och ska sätta nål och behöver se hur långt ifrån patienten hen är med kanylen. Ljusets riktning är också viktig; att sitta eller stå så att ljuset kommer snett bakifrån eller från sidan (från vänster för den som är högerhänt och vice versa för den vänsterhänte) ger rätt sorts skuggor som kan hjälpa till med avståndsbedömningen. ??

Att ha tillräckligt och bländfritt ljus när man arbetar, är absolut nödvändigt, men svårt att lösa. Unga behöver mindre ljus än äldre. Att balansera så att ljuset är tillräckligt starkt, men ändå inte för skarpt, är en utmaning. ?

— Det viktigaste är att kunna reglera ljuset, att dimra upp och ner, säger Hillevi Hemphälä.

Läs avhandlingen

How visual ergonomics interventions influence health and performance – with an emphasis on non-computer work tasks

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida