Reflexion ger ett öppnare klimat

Risken att frågor och relationer blir infekterade av småprat och viskningar i omklädningsrummet och på bussen minimeras. På avdelning 27 på Södersjukhuset står reflexion på »att göra-listan« — varje dag.

2 oktober 2009

Det blir ett öppnare arbetsklimat. Ibland behöver man själv feedback, det är inte alltid som arbetet blir så bra som man tänkt sig«, säger sjuksköterskan Madeleine Landergren.?

Tillsammans med kollegerna Anette Lind och Josefine Fransohn sitter hon och reflekterar i samtalsrummet på avdelning 27, internmedicin/hematologi. Fem till tio minuter är den tid det brukar ta.?

– Det är skönt att få den tiden och nu har det blivit en vana, säger Josefine Fransohn.?

Under reflexionen samlas den personal, sjuksköterskor och undersköterskor, som arbetat tillsammans under dagen och diskuterar kring fyra frågeställningar (se faktaruta), chefen är inte med och patientansvaret lämnas tillfälligt över till den övriga personalen. ??

Diskussioner kring missförstånd och vem som skulle ha gjort vad kan nu klaras av på arbetstid, under ordnade former. ?

– Det är ett bra forum för att ge feedback till sina kolleger. Det blir normalt och konstruktivt, säger Madeleine Landergren. ??

Det händer givetvis att alla inte är överens under reflexionerna och att de därför drar ut på tiden. Ibland räcker inte det heller.?

– Man måste respektera vad alla tycker, för alla tycker inte likadant. Jag tror att reflexionerna har gett oss en bättre förståelse för varandras åsikter. Här får man möjligheten att förklara hur man tänkte när man gjorde det som andra ser som en »felprioritering«, säger Anette Lind.?

Det kan uppfattas som att man med reflexionen tvingar personalen att prata men Anette Lind anser att den snarare ger möjligheten för folk att våga engagera sig och prata i en mindre grupp. Samtidigt finns det en acceptans för att det inte finns så mycket att reflektera över alla gånger.?

Även om reflexionen i första hand är till för att sammanfatta och utvärdera arbetsdagen blir den också ett redskap i att planera nästa dag. Patienter som krävt mycket arbete och tid ena dagen blir lättare att hantera dagen efter, när alla i arbetsgruppen lärt av varandras knep och misslyckanden.?

– Det är viktigt för en ängslig patient att alla i arbetsgruppen säger samma sak. Det ger en bättre kontinuitet och förbättrar vården, säger Madeleine Landergren.??

I början av varje arbetspass kommer arbetsgruppen överens om en tid som passar alla och som inte krockar med vårdplaneringar, provtagningar och annat. ?

– Man blir aldrig riktigt klar med arbetet och därför måste man kunna lämna över ansvaret till någon annan och ta sig tid, säger Anette Lind.?

Ett önskemål som flera på avdelningen har är att läkarna ska vara med på reflexionen. Än så länge har det inte blivit verklighet, dels på grund av att läkarnas tid delas mellan avdelningen och mottagningen, dels för att många läkare bara arbetar på avdelningen en kortare tid. ??

– Det skulle också behövas en annan typ av reflexion vid större händelser som hjärtstopp. Då är det skönt att känna att det man gjorde var okej och rätt även om det sedan inte räckte till. För det är inte så kul att gå hem med de frågorna obesvarade, säger Madeleine Landergren.

Reflexion

  • Det här gjorde du/vi bra i dag…
  • Det här kunde du/vi göra på ett annat sätt
  • Hur kommunicerade vi i dag?
  • Har vi utfört våra extrauppgifter i dag? 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida