Repressalier tystar kritiker

30 april 2008

Priset för att berätta om missförhållanden på en arbetsplats kan bli högt. En studie från Malmö högskola visar att hälften av så kallade whistleblowers sjukskrevs, omplacerades eller avskedades sedan de hade kritiserat den egna arbetsplatsen.

Studien bygger på intervjuer med 29 personer som har kritiserat förhållandena inom bland annat sjukvården och skolan. De flesta har berättat om neddragningar, försämringar av servicen, dålig arbetsmiljö eller etiska dilemman för tillsynsmyndigheter eller journalister.

I intervjuerna berättar kritikerna hur de hade utsatts för långvariga repressalier. Deras status och position på arbetsplatsen förändrades och de tappade självförtroendet. En fjärdedel av dem som inte sjukskrevs eller avskedades lyckades själva byta arbete. Endast en fjärdedel klarade sig utan några hämndaktioner och kunde fortsätta sitt arbete som tidigare.

Hur kritiken påverkade organisationen skiljer sig åt: vissa förändrade sitt arbetssätt, några gjorde mindre förändringar och några avvisade kritiken som ogrundad.

Källa: Fas – forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskning och resultat nummer 1/08.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida